Alege intelept!

Anunț public

SC LIDL ROMANIA SCS

Afișat la sediul SC LIDL ROMÂNIA SCS , în data de 28.07.2017

ANUNŢ PUBLIC

SC LIDL ROMANIA SCS, titular al proiectului „Magazin retail, amenajare parcaje la sol, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, semnale publicitare, împrejmuire, organizare de șantier”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi realizat în intravilanul Municipiul Galați, Micro 21, str. Oțelarilor, nr.13, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galați în zilele de zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 16:00 și în ziua de vineri între orele 8:30- 13:30 precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie etapa de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.08.2017.

ANUNŢ PUBLIC

SC LIDL ROMANIA SCS, titular al proiectul: „Desființare construcții existente: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi realizat în intravilanul Municipiul Galați, Micro 21, str. Oțelarilor, nr.13, județul Galați.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, județul Galați în zilele de zilele de luni – joi, între orele 8:30 – 16:00 și în ziua de vineri între orele 8:30- 13:30, precum și la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro/Reglementari/Acordul de mediu/Proiect decizie de încadrare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicări prezentului anunț, până la data de 2.08.2017.

Semnătura titularului,

SC LIDL ROMANIA SCS