REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Viața de familie nu este cum te aștepți. E mai tare."

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Concursul promoţional “Viata de familie nu este cum te astepti. E mai tare" (în continuare “Concursul”) este organizat de către:

1.1.1 GLOBAL RECORDS S.R.L., o societate înregistrată în mod legal şi funcţionând potrivit legilor din România, cu sediul în Str. Catedrala Tineretului nr. 3, Camera 1, Schitu, Judeţul Constanța, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J13/2630/2013, Cod Unic de Înregistrare RO26382443 (denumită în continuare „Organizatorul 1” sau “Global Records”).

1.1.2 LIDL DISCOUNT S.R.L., o societate înregistrată în mod legal şi funcţionând potrivit legilor din România, cu sediul în Sat Nedelea, Comuna Aricestii Rahtivani, DN 72, Crangul lui Bot, Km 73+810, județul Prahova, Cod Unic de Inregistrare 22891860, atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J29/3212/2007, capital social 980.472.700 lei, înregistrată sub numărul 20249 ca operator de date cu caracter personal la A.N.S.P.D.C.P. (denumita in continuare „Organizatorul 2” sau „Lidl”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public şi gratuit pe următoarele link-uri: Organizatorul 1, www.globalrecords.com/regulament/concurs-poem și Organizatorul 2, https://www.lidl.ro/ro/concursuri.htm.

1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora pe pagina oficială de Instagram a Organizatorului 1, https://www.instagram.com/globalrecords/?hl=en, respectiv pagina Organizatorului 2 menționată la punctul 1.2. de mai sus. Anexele precum şi alte acte adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii Concursului, vor face parte integrantă din acesta.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat şi desfăşurat pe pagina oficială de Instagram Global Records, https://www.instagram.com/globalrecords/?hl=en şi este preluat pe pagina oficială de Instagram a artiştilor, Irina Rimes şi the Motans, https://www.instagram.com/irinarimes/?hl=en si respectiv https://www.instagram.com/themotans/?hl=en.

2.2. Perioada concursului este 20.05.2019, ora 14:00 – 24.05.2019, ora 23:59:59. 

2.3. Organizatorii vor avea dreptul să prelungească perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, cu condiţia de a anunţa acest aspect în mod public, pe pagina oficială de Instagram a Organizatorului 1.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Pot participa în Concurs persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniţi la data începerii Concursului, cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4.1 de mai jos (în continuare “Participantul” sau Participanţii”). Menționăm că inclusiv însoțitorii câștigătorilor care vor beneficia de premiile acordate trebuie să aibă vârsta de peste 18 ani.

3.2. La acest Concurs nu au drept de participare următoarele persoane:
a. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) Organizatorilor;

b. prepuşii (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţi) oricăror societăţi implicate în
realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Concursului,
colaboratori ai Organizatorilor;

c. membrii familiilor prepuşilor menţionaţi la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie, frate/sora).

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1. Pentru a participa la Concurs, Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
a) Participanţii trebuie să îndeplinească conditia de participare prevăzuta la articolul 3.1. de mai sus;
b) Participanţii trebuie să dea follow la pagina oficială de Instagram Global Records şi/sau pagina oficială de Instagram Irina Rimes ori the Motans;
c) Particianţii trebuie să lase un comentariu la postarea de concurs în feed-ul de Instagram Global Records prin care îi spun persoanei iubite de ce doresc să o aibă alături, integrând cele 2 (două) hashtaguri agreate pentru campanie, respectiv #surprizeinfamilie și #meritisafiisurprins;
d) Participanţii și însoțitorii lor trebuie să deţină paşapoarte și cărți de identitate valabile minim 1 (un) an de zile de la data înscrierii în Concurs.

4.2. Concursul se va desfăşura pe pagina oficială de Instagram Global Records şi va fi amplificat de către pagina oficială de Instagram Irina Rimes şi the Motans, astfel: (i) un story de anunţ concurs şi unul de anunţ câştigător pe pagina oficială de Instagram the Motans şi (ii) un story de anunţ concurs şi unul de anunţ câştigător pe pagina oficială de Instagram Irina Rimes.

4.3. Anunţul de concurs va fi postat pe pagina oficială de Instagram Global Records în cadrul secţiunii „feed” şi “story” iar pagina oficială de Instagram Irina Rimes şi the Motans vor prelua postarea în cadrul secţiunii „story”.

4.4. Câştigătorii Concursului vor fi aleşi de către artiştii Irina Rimes şi the Motans în funcţie de propriile lor preferinţe cu privire la comentariile/declaraţiile de iubire înscrise în concurs. Irina Rimes și the Motans vor desemna de asemenea 3 (trei) rezerve pentru situațiile în care, indiferent de motive sau situații inclusiv, dar fără limitare la, câștigătorul este invalidat, nu poate fi contactat, se află în imposibilitate de a pleca în călătorie s.a.m.d. Dacă se va apela la rezerve mecanismul acordării premiilor, contactării câștigătorilor este identic cu cel aplicabil câștigătorilor inițiali.

4.5. Organizatorul 1 va publica pe pagina sa oficială de Instagram şi pe pagina oficială de Instagram Irina Rimes şi the Motans numele căştigătorilor şi premiile câştigate de aceştia în data de 28.05.2019.

4.6. Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord ca în situatia în care vor fi desemnați Câștigători, în cadrul călătoriilor acordate ca Premii în cadrul prezentului Concurs, să facă o serie de poze şi filmări care ulterior vor fi montate într-un film scurt şi postate pe pagina oficială de Instagram Global Records, Irina Rimes şi the Motans cât și pe conturile social media Lidl. Astfel:
- Participanţii câştigători ai premiului constând într-o excursie de 7 (șapte) nopți în Mauritius vor pune la dispoziţia Organizatorilor la finalul sejurului următoarele filme video şi poze: (i) 4 (patru) minute de video footage/zi cu cadre din aeroport/avion (către Punta Cana), cadre cu peisaje, cadre cu activităţi de vacanţă, cadre cu cuplul, cadre cu fiecare dintre ei şi (ii) 5 (cinci) fotografii de cuplu/zi;
- Participanţii câştigători ai premiului constând într-o excursie de 5 (cinci) nopți la festivalul Electric Castle vor pune la dispoziţia Organizatorilor la finalul festivalului următoarele filme video şi poze: (i) 4 (patru) minute de video footage/zi cu cadre cu drumul spre Electric Castle cu trenul, din localitatea de resedinta a câștigătorului până în municipiul Cluj Napoca și retur, cadre de la festival, cadre cu activităţi de festival, cadre cu cuplul, cadre cu fiecare dintre ei şi (ii) 5 (cinci) fotografii de cuplu/zi;
- In situatia în care câștigătorul și/sau însoțitorul acestuia au reședinta în Cluj Napoca, participanţii câştigători ai premiului constând într-o excursie de 5 (cinci) nopți la festivalul Electric Castle vor pune la dispoziţia Organizatorului la finalul festivalului următoarele filme video şi poze: (i) 4 (patru) minute de video footage/zi cu cadre cu drumul spre Electric Castle (deplasarea de la zona de campare spre scena etc), cadre de la festival, cadre cu activităţi de festival, cadre cu cuplul, cadre cu fiecare dintre ei şi (ii) 5 (cinci) fotografii de cuplu/zi. 

Reguli generale de participare la Concurs:
4.7. Un Participant se poate înscrie în Concurs o singură dată folosind aceeaşi modalitate de înscriere stabilită de prezentul Regulament. Un Participant poate câştiga un singur premiu în cadrul Concursului, indiferent de numărul de mesaje/comentarii trimise.

4.8. Având în vedere că înscrierea în Concurs se efectuează prin folosirea contului de Instagram a Participantului, un Participant identificat cu aceleaşi date nu se poate înscrie în Concurs de mai multe ori, Participantul va fi atenţionat că nu se mai poate înscrie în Concurs şi următoarele încercări nu vor fi validate.

4.9. Organizatorul 1 îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu blocarea şi eliminarea definitivă a Participantului în cauză şi/sau anunţarea acestuia, la latitudinea Organizatorului 1. Dacă se constată că un Participant a efectuat mai multe înscrieri şi este suspect de fraudă, Organizatorul 1 îşi rezervă dreptul să (i) invalideze toate înscrierile cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Concurs şi/sau să (ii) blocheze, pe toată Perioada Concursului, mijlocul de comunicare cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida şi de a nu livra premii acelor Participanţi care încearcă fraudarea Concursului, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

4.10. Orice comentariu/postare comunicat/ă de către Participanţi în cadrul prezentului Concurs, sub orice formă (video, audio, text) trebuie să respecte condiţiile prezentului Regulament, reglementările legale şi bunele moravuri, să aibă un conţinut decent, licit, nediscriminatoriu şi relevant pentru prezentul Concurs.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ŞI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
5.1. Premiile vor fi acordate de către Organizatorul 2 și vor consta în:
a) Un pachet turistic pentru două persoane (câștigător și însoțitor) în Mauritius – Flic-en-Flac, la hotel de 5 stele, cu următoarele servicii incluse:
- transport cu avionul (Bucureşti – Port Louis – Bucureşti);
- 1 bagaj de cală de 23 kg/persoană şi un bagaj de mână de 7 kg/persoană;
- taxă de aeroport;
- transport aeroport – hotel – aeroport;
- cazare 7 (șapte) nopţi în cameră dublă în regim hotelier pensiune completă.
Valoarea acestui premiu este de 21.139 lei, din care 19.085 lei valoarea netă a pachetului turistic și 2.054 lei impozitul pe venit retinut la sursă.
Plecarea va fi pe data de 02 august 2019 iar premiul va trebui revendicat cel mai târziu până pe data de 15 iulie 2019.

b) Un pachet turistic pentru două persoane (câștigător și însoțitor) la festivalul Electric Castle, în două variante:
I. In cazul câștigătorilor care nu locuiesc în Cluj Napoca:
- General Acces pe toată perioada festivalului, cazare 5 (cinci) nopţi în cort dublu, gata montat şi echipat, în campingul Royal Village, Survival Kit;
- 4 (patru) transferuri/zi: Castelul Banffy – Cluj Napoca – Castelul Banffy;
- bilete de tren dus-întors dintre localitatea din care se deplasează câștigătorul și însotitorul acestuia spre Festivalul Electric Castle și Cluj-Napoca pentru cei doi beneficiari ai pachetului (total 4 bilete, câte două bilete pe sens).
- bani de cheltuială pentru întrega durată a festivalului Electric Castle în cuantum de 100 Euro/câștigător/zi (total 600 Euro pentru întreaga perioadă, utilizabili de câștigător și însoțitorul acestuia).

Valoarea acestui premiu este de 5.683 lei, din care 5.174 lei valoarea netă a pachetului și 508 lei impozitul pe venit retinut la sursă.

II. In cazul câștigătorilor care locuiesc în Cluj Napoca :
- General Acces pe toată perioada festivalului, cazare 5 (cinci) nopţi în cort dublu, gata montat şi echipat, în campingul Royal Village, Survival Kit;
- 4 (patru) transferuri/zi: Castelul Banffy – Cluj Napoca – Castelul Banffy;
- bani de cheltuială pentru întrega durată a festivalului Electric Castle în cuantum de 100 Euro/câștigător/zi (total 600 Euro pentru întreaga perioadă, utilizabili de câștigător și însoțitorul acestuia).

Valoarea acestui premiu este de 5.149 lei, din care 4.694 lei valoarea netă a pachetului și 455 lei impozitul pe venit retinut la sursă.
Plecarea către festivalul Electric Castle va fi pe data de 17 iulie 2019, iar premiul va trebui revendicat cel mai târziu până pe data de 05 iulie 2019.

5.2. Premiile din Concurs nu sunt transmisibille şi nu pot fi înlocuite. In mod special, Organizatorul 2 nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării şi a utilizării premiilor.

5.3. Premiile acordate în cadrul prezentului Concurs pot fi revendicate şi expediate doar pe teritoriul României.

5.4. Valoarea finală a premiilor poate varia în funcție de data confirmării biletelor de zbor, după validarea câștigătorilor. In această situație, valoarea impozitului reținut la sursă pentru veniturile din premii se va modifica corespunzător.

5.5. Toate obligațiile fiscale ce derivă din acordarea Premiilor (calcul, reținere, declarare și plată a impozitului pe veniturile din premii către autoritățile competente) intră în sarcina Organizatorului 2, conform Secțiunii 9 din prezentul Regulament, Organizatorul 2 fiind cel care acordă premiile.

5.6. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale Concursului, Organizatorul 2 are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câştigate şi de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.7. Premiul va fi predat câștigătorilor în termen de maximum 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la data validării, prin curier, la adresa comunicata în acest sens. Astfel, după stabilirea însoțitorului, agentia de turism în termen de maximum 20 (douăzeci) zile lucrătoare îi va înmâna câștigătorului documentele necesare efectuarii excursiei: înmânarea premiului fiind consemnată într-un proces verbal de recepție.

5.8. Organizatorul 2 își rezervă dreptul de a nu mai oferi Premiul dacă atât câștigătorul desemnat, cât și rezervele nu întrunesc condițiile de validare conform Secțiunii 6 din prezentul Regulament.

5.9. In situatia în care Câștigătorul refuză primirea Premiului, acesta va rămâne la dispoziția Organizatorului 2.

SECTIUNEA 6. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INIŢIALĂ, VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
A. Revendicare iniţială:
6.1. Până la validarea finală un Participant ce a fost ales drept câştigător va fi numit “Potenţial Câştigător” şi trebuie să îndeplinească următorii paşi pentru a fi declarat câştigător final: revendicare iniţială şi validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a oricărei din etape de către un potenţial câştigător, conduce la invalidarea acestuia şi apelarea la rezerve, în ordinea în care acestea au fost alese de către cei doi artişti.

6.2. După alegerea câştigătorilor, potenţialul câştigător va fi contactat de Organizatorul 1 printrun mesaj privat pe pagina sa de Instagram, în termen de 2 (două) zile lucrătoare în vederea revendicării premiului câştigat. Organizatorul 1 va efectua maxim 3 încercări în acest termen şi în cazul în care potenţialul câştigător nu poate fi contactat, acestuia i se va trimite un mesaj text de notificare, fiind anunţat că are termen 24 de ore din acel moment pentru a contacta Organizatorul 1.

6.3. În cazul în care potenţialul câştigător nu contactează Organizatorul 1 în termenul specificat, acesta va fi invalidat, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului 1, acesta din urmă având dreptul să treacă la validarea rezervelor, în ordinea desemnării acestora. Rezervele vor fi contactate respectându-se aceeaşi procedură menţionată în prezentul capitol.

6.4. În cadrul revendicării iniţiale, potenţialului câştigător i se va solicita să:
a) îşi exprime acordul expres şi neechivoc pentru colectarea, prelucrarea şi introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate, în vederea atribuirii premiului;
b) comunice dacă este/nu este angajatul uneia din companiile implicate în acest Concurs sau rudă de gradul I cu o persoană angajată la una din companiile menţionate la art. 3.2. de mai sus;
c) comunice următoarele date cu caracter personal, după caz: nume şi prenume, seria şi numărul actului de identitate, adresa de e-mail, adresa de expediere a premiului.

6.5 Ţinând cont de faptul că premiile sunt acordate pentru 2 (două) persoane, Organizatorul 1 va primi pe e-mail în mod direct din partea persoanei care va însoţi Participantul Câştigător în termen maxim de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care câștigătorul este validat datele şi informaţiile menţionate la art. 6.4. lit. a) – c) de mai sus. În cazul în care Organizatorul 1 nu va primi aceste date și informații pe e-mail în termenul specificat, atunci Organizatorii au dreptul să invalideze câștigătorul și sa apeleze la rezerve.

B. Validare finală:
6.6. În urma revendicării iniţiale descrise mai sus, Organizatorul 1 poate solicita Potenţialului Câştigător transmiterea prin e-mail sau fax, coordonate suplimentare comunicate exclusiv Potenţialilor Câştigători, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la momentul revendicării premiului, următoarele date suplimentare necesare derulării Concursului, conform specificului acesteia:

6.7. Pentru premiul în bani acordat de Organizatorul 2 exclusiv pentru festivalul Electric Castle constând în bani de cheltuială în cuantum de 100 Euro/cuplu/zi, pentru acordarea premiului şi îndeplinirea obligaţiilor legale, o fotocopie lizibilă a actului de identitate al câştigătorului şi o fotocopie lizibilă a unui extras de cont bancar în Lei, în care să se vadă clar numele titularului (titularul contului trebuie să coincidă cu numele potenţialului câştigător), contul bancar şi valuta contului;

6.8. Adresa de corespondenţa pentru expedierea premiului şi întocmirea documentaţiei de predare primire a premiilor.

6.9. Livrarea premiului se va efectua, în termen de maximum 20 (douăzeci) de zile lucrătoare de la data validării finale a premiului, la adresa de e-mail şi/sau de expediere specificata de câştigător, în baza unui Proces Verbal de predare-primire şi a unei Declaraţii de câştigător, semnate de ambele părţi. Odată cu livrarea premiului, Organizatorii sunt eliberați faţă de câştigător de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

6.10. În oricare din situaţiile de mai jos se găseşte un potenţial câştigător, premiul acestuia va fi invalidat:
a) un potenţial câştigător furnizează la revendicare informaţii incomplete sau eronate; sau
b) un potenţial câştigător nu revendica premiul în termenul acordat; sau
c) un potenţial câştigător nu furnizează documentaţia solicitată de către Organizatorul 1 în termenele acordate conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 7. ERORI
7.1. Inscrierile în Concurs sau revendicarile făcute eronat, în afara condiţiilor impuse de prezentul Regulament, vor fi invalidate. SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII
8.1. Organizatorii prezentului Concurs, nu au nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament.
8.2. Organizatorii prezentului Concurs, nu îşi asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:
a) Înscrieri în afara perioadei de desfăşurare a Concursului sau în alt mod decât cel comunicat;
b) Revendicările ce conţin date incomplete, inexacte sau incorecte;
c) Situaţiile în care Organizatorul 1 nu va putea contacta Participantul la Concurs în timpul precizat în Regulament.
8.3. Organizatorul 1 îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.
8.4. Organizatorul 1 îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.
8.5. Prin înscrierea în Concurs, Participantul declara pe propria răspundere că a luat la cunoştinţă, şi este de acord cu următoarele:
a) Participantul este singurul răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;
b) Participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiilor şi că este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.
8.6. Organizatorii Concursului:
a) sunt exoneraţi de către Participanţi, acordul de voinţa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceştia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanţi unor terţi în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 9. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul 2 se obliga să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
9.2. Orice obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câştigate sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor, cu excepţia acelora care trebuie reţinute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

SECTIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Pentru implementarea prezentului Concurs, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorii prelucrează date cu caracter personal.
10.2. Prin simpla participare la acest Concurs, Participanţii înţeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizatori, în vederea organizării Concursului, validării, anunţării câştigătorilor, atribuirii premiilor, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor financiarcontabile şi fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016
(în continuare “RGPD”). De asemenea datele cu caracter personal ale câștigătorului premiului constând în pachet turistic și ale însoțitorului acestuia vor fi dezvăluite operatorilor de turism Karpaten Outgoing SRL și Accent Travel & Events, acesta fiind furnizorul pachetului de servicii turistice ce face obiectul premiului.
10.3. Participanţii înţeleg că prelucrarea datelor personale în condiţiile şi în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Concursului.
10.4 Persoanele care vor însoţi Participantul câştigător vor transmite personal şi direct către Organizatori datele personale necesare pentru a beneficia de premiile acordate.
10.5. Participanţii la Concurs/persoanele care le vor însoţi, în calitate de persoane vizate, îşi pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecţiei datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii de supraveghere competente, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.
10.6. Datele personale ale Participanţilor/Însoţitorilor sunt prelucrate de către Organizatori în temeiul relaţiei contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Concursului, în scopul desfăşurării Concursului, atribuirii premiilor, anunţării publice a câştigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Concursului sunt prelucrate şi în scopul respectării prevederilor legislaţiei financiar-contabile şi fiscale, precum şi de arhivare.
10.7. Fiecare Participant confirmă că a înţeles că prezentul Concurs se desfăşoară prin intermediul unei reţele sociale. Această reţea socială publică şi foloseşte propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanţii având obligaţia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorii neavând nicio responsabilitate în acest sens faţă de Participanţii înscrişi în acest Concurs.

10.8. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanţii vor trimite Organizatorilor cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate şi semnate, la adresa din Bucureşti, Organizator 1, str. Puțul lui Zamfir nr. 45-47, etaj 2, sector 1 București sau la adresa de e-mail office@globalrecords.com iar pentru Organizator 2, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 58 A, Sector 1, Bucuresti sau la adresa de e-mail protectiadatelor@lidl.ro.
10.9. După soluţionarea eventualelor cereri, reclamaţii privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse şi nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepţia cazului în care prelucrarea este impusă de obligaţiile legale ce revin Organizatorilor sau atunci când există un interes legitim.
10.10. Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

SECTIUNEA 11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
11.1 Prin participarea la Campanie, Participanții acordă Organizatorilor dreptul de a folosi imaginea și vocea acestora, așa cum aceasta este surprinsă în materialele transmise conform art. 4.6 din prezentul Regulament, în urmatoarele medii de difuzare: pagina oficială de Instagram Global Records, Irina Rimes şi the Motans cât și pe conturile social media Lidl, pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Concursului, a imaginii Organizatorilor sau a produselor Organizatorilor. Participanții înțeleg și recunosc că materialele uploadate pot fi utilizate de către Organizatori pentru o perioadă nedeterminată, în scopul promovării Concursului, a imaginii Organizatorilor sau a produselor Organizatorilor în mediul online.
11.2 In cazul în care materialele transmise de către Participanți, în conditiile prevazute la art. 4.6 din prezentul Regulament, cuprind și imaginea unor terte persoane, Participanții declară și garantează că au obținut consimțământul terțelor persoane surprinse în materialele transmise, în vederea utilizării imaginii acestora potrivit Regulamentului, anterior transmiterii materialelor.
Totodată, Participanții declară și garanteaza că, în cazul în care în materiale sunt surprinse persoane minore, au obținut consimțământul părinților/tutorelui persoanei surprinse în materiale în vederea utilizării imaginii și/sau vocii minorului potrivit Regulamentului, anterior transmiterii materialelor.
11.3 Prin participarea la Concurs, Participanții declară și garantează că sunt titularii drepturilor de autor asupra materialelor sau că au obținut acordul titularului dreptului de autor în vederea utilizării materialelor potrivit Regulamentului. De asemenea, Participanții declară și garantează că materialele participante la Concurs nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.
11.4 Participantul înțelege și garantează că nu va transmite materiale care:
a) reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
b) conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
c) promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
d) conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socioeconomic;
e) conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
f) lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane;
g) prezintă caracter pornografic sau nuditate;
h) încalcă, în orice mod, legile aplicabile.
11.5 Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorilor ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele transmise, inclusiv, dar fără limitare la, drepturile de proprietate intelectuală și dreptul la imagine.

11.6 Prin participarea la Concurs, Participanții acordă Organizatorilor, asupra materialelor transmise, o licență universală din punct de vedere teritorial, neexclusivă, gratuită, irevocabilă, pentru durata maximă de protecție a drepturilor potrivit legii și pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzând, dar fără a se limita la, dreptul de reproducere, distribuire, împrumut, realizare de opere derivate, în întregime sau parțial) în vederea promovării, în orice mediu (inclusiv, dar fără limitare la, mediul online) a Campaniei, a Organizatorilor sau a produselor Organizatorilor.

SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN
12.1 Prezentul Concurs poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forţă majoră definit conform Secţiunii 14, sau al imposibilităţii Organizatorilor, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs.
12.2. Încetarea Concursului înainte de termen va fi făcută publică, prin aceeaşi modalitate în care a fost făcut public şi prezentul Regulament.

SECTIUNEA 13. CONTESTAŢII SI LITIGII
13.1. Eventualele contestații cu privire la modul de organizare a Concursului sau de validare a câștigătorilor vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizatorul 1 la adresa de email, office@globalrecords.com până la data de 03.06.2019 inclusiv. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
13.2. Eventualele litigii apărute între Organizatori și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.
13.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizatori.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA
14.1. În scopul acestui Regulament Oficial, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizatori, a cărui apariţie îi pune pe aceștia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament.
14.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedica sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerați de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă vor invoca forţă majoră, Organizatorii sunt obligați să comunice acest aspect
Participanţilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.
14.3. În înţelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forţă majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:
a) pierderea datelor care conţin înscrierile în Concurs;
b) tentative de fraudă a mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
c) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Organizatori cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare.