Notă de informare referitoare la Protecția datelor

Vă oferim în continuare informații detaliate, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul General de Protecția Datelor (RGPD) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul soluționării reclamațiilor prin intermediul Serviciului Clienți.

Operator în sensul art. 4 alineatul 7 din RGPD este Lidl Discount S.R.L., cu sediul în București, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A, sector 1. Puteți contacta Lidl Discount S.R.L., la nevoie, la numărul de telefon 0800 896 622 sau pe e-mail la adresa info@lidl.ro.

Datele personale, pe care ni le puneți la dispoziție prin completarea formularului de contact, telefonic sau pe e-mail sau prin intermediul canalelor de Social Media sunt prelucrate cu respectarea principiului confidențialității. Prelucrăm aceste date exclusiv pentru scopul soluționării solicitărilor formulate de către clienți. Pentru a vă identifica ca și client sau pentru a soluționa cererile dumneavoastră folosim, de la caz la caz, date precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de contact, adresa de e-mail, precum și alte date, in funcție de natura solicitării. Temeiul juridic pentru această prelucrare este prevăzut în art. 6 alin. (1) litere f) din RGPD. Interesul legitim al Lidl pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa solicitările clienților și, astfel, de a asigura și de a crește gradul de satisfacție al clienților.

Excludem din principiu transmiterea datelor către terți. Prin excepție, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecționate cu atenție, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 RGPD.

De asemenea, poate fi necesar să transferăm extrase din chestionar către parteneri contractuali (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse) pentru soluționarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terțul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră. Dacă într-un caz particular ar fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimțământul.

Rezultatele chestionarelor adresate clienților sunt utilizate în principiu strict în scopurile unor evaluări interne. Excludem din principiu un transfer al datelor către terți. Datele cu caracter personal nu sunt transferate terților atâta timp cât nu există acordul dumneavoastră expres în acest sens.

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul unor solicitări (sugestii, laude sau critici) sunt șterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la transmiterea către dumneavoastră a răspunsului final. Termenul de stocare de 90 de zile este justificat de faptul că există situații în care dumneavoastră în calitate de client, după primirea răspunsului, ne contactați din nou cu privire la aceleași aspecte și putem astfel să folosim corespondența anterioară cu dumneavoastră. Experiența a arătat faptul că după acest termen de 90 de zile nu mai apar întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre. În cazuri izolate, este posibil ca din motive legale (de ex. cazurile de daune), datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate pe o perioadă mai îndelungată. În aceste cazuri, perioada de stocare nu depășește termenele de păstrare reglementate legal.

 

În conformitate cu prevederile RGPD, aveți, în calitate de persoană vizată, următoarele drepturi:

  • dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 15 RGPR,
  • dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete (art. 16 RGPD), la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi (art. 17 RGPD) și la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră (art. 18 RGPD)
  • în măsură în care prelucrarea datelor are loc în temeiul art. 6 alin. (1) litera e) sau f) din RGPD, dreptul la opoziție, conform articolului 21 RGPD. În măsura în care vă opuneți unei prelucrări, datele pot fi prelucrate în continuare în viitor, doar în situația în care Lidl poate să invoce temeiuri imperative pentru prelucrare, care să prevaleze intereselor persoanei vizate.
  • În măsura în care ne-ați pus la dispoziție personal datele, dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 RGPD.

 

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal are loc pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. 6. Alin. (1) litera a) sau art. 9 alin. (2) litera a) din RGPD, puteți să vă retrageți oricând consimțământul, cu efect pentru viitor, fără ca retragerea consimțământului să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate până la acest moment.

Pentru exercitarea drepturilor anterior menționate, pentru întrebări sau pentru formularea unor plângeri, vă rugăm să vă adresați responsabilului cu protecția datelor, printr-o cerere scrisă sau prin e-mail.

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal competentă, cu sediul în București. 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt:

Lidl Discount S.R.L.

Responsabil cu Protecția datelor

Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A

Sector 1 București

protectiadatelor@lidl.ro