Dispoziţii privind protecţia datelor

În interacțiunile cu dumneavoastră, Lidl colectează si prelucrează o serie de date cu caracter personal, pentru scopurile detaliate in prezenta politică. Ne bucurăm că sunteţi interesat de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră si ne dorim să priviți modul nostru de a vă asigura protecţia datelor cu caracter personal ca pe o caracteristică a calităţii serviciilor noastre, orientate către client.

Următoarele mențiuni au rolul de a vă informa asupra tipului şi limitelor unora dintre prelucrările datelor dumneavoastră cu caracter personal realizate de către Lidl Discount S.R.L. (“Lidl”).

Datele cu caracter personal sunt informaţii care pot fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru protecţia datelor îl constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

1. Generalități

2. Accesarea paginii noastre de internet

3. Concursuri cu premii

4. Newsletter

5. Social Listening

6. Utilizarea de cookie-uri și tehnici similare pentru prelucrarea datelor utilizare

7. Formular de contact / Contact prin e-mail / Apeluri telefonice / Chestionare adresate clienților

8. Protecția datelor pentru partenerii de afaceri

9. Protecția datelor reprezentanților / persoanelor de contact ale clienților persoane juridice

10. Destinatari din afara UE

11. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

12. Persoană de contact

13. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

 

 1. Generalități

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Lidl pot fi împărțite, în esență, în două mari categorii:

 • datele cu caracter personal prelucrate ca urmare a accesării paginilor de internet Lidl; și
 • datele cu caracter personal prelucrate de către Lidl în urma interacțiunii cu dumneavoastră, altfel decât ca urmare a accesării paginilor de internet mai sus menționate, cum ar fi datele prelucrate ca urmare a achiziționării de servicii și produse de la noi, datele prelucrate în urma contactării noastre de către dumneavoastră etc.

 

2. Accesarea paginii noastre de internet

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră, de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către server-ul paginii noastre web, informaţiile privind:

 • adresa de IP a terminalului dumneavoastră conectat la internet,
 • data şi ora accesării,
 • denumirea şi URL-ul fișierului accesat,
 • pagina web/aplicaţia de unde a avut loc accesarea (Referrer-URL),
 • browser-ul utilizat de dumneavoastră şi, după caz, sistemul de operare al aparatului dumneavoastră conectat la internet precum şi numele furnizorului de reţea.

Aceste informaţii sunt stocate temporar, într-un aşa-numit Log-File, în următoarele scopuri:

 • asigurarea unei conexiuni optime,
 • asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicaţiei,
 • evaluarea siguranţei şi stabilităţii sistemului.

În măsura în care v-aţi dat acordul în browser-ul dumneavoastră, în sistemul de operare sau în alte setări ale terminalului pentru aşa-numita geolocalizare, vom utiliza această funcţie pentru a vă putea oferi servicii individualizate, adaptate locaţiei dumneavoastră (de ex. Localizarea celei mai apropiate filiale). Prelucrăm aceste date referitoare la locaţie exclusiv pentru această funcţie.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a informațiilor de mai sus este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.

Destinatari / categorii de destinatari:

Excludem din principiu orice transfer al acestor date către terţi.

 Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Datele sunt stocate pentru o perioada de pana la 24 de luni, după care sunt şterse automat. Datele de geolocalizare sunt şterse după ce încetați utilizarea paginii noastre de internet.

 

3. Concursuri cu premii

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Aveți posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe pagina noastră, din newsletter sau prin Lidl-App. Dacă în regulamentul concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu vă este solicitat acordul expres pentru anumite prelucrări de date, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. determinarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de  necesitatea executării contractului (respectiv a Regulamentului de concurs), potrivit articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR. În anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul nostru legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)) de a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate in cuprinsul Regulamentului de concurs. În cazul în care, pentru anumite prelucrări de date în cadrul unui concurs cu premii, este necesar consimțământul dvs. (de ex. publicarea imaginii dvs.), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs, puteți revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii pentru aceste cazuri sunt reglementate în Regulamentul aplicabil concursului respectiv.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Un transfer al datelor către terţi are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea concursului (de ex. contactarea și validarea câștigătorilor, expedierea si livrarea premiilor etc.). Excludem din principiu orice transfer al datelor către terţi care excede acest cadru.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Durata stocării datelor cu caracter personal este menționata, in principiu, in cuprinsul Regulamentului de concurs. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse, cu excepția datelor câștigătorilor, care vor fi păstrate, în conformitate cu cerințele legislației fiscale, pentru perioadele de timp stabilite în această legislație. Dacă este cazul, datele câştigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanţie a premiului în produse, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanţie.

 

 4. Newsletter

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Pe pagina noastră de internet vă oferim posibilitatea de a vă înscrie pentru newsletter-ul nostru. Dacă v-aţi dat acordul pentru primirea acestuia, folosim adresa dumneavoastră de e-mail şi, după caz, numele dumneavoastră, pentru transmiterea de informaţii (pe cât posibil personalizate) cu privire la produse, promoţii, concursuri cu premii şi noutăţi din oferta streaming si oferta filialelor, precum şi pentru transmiterea de chestionare referitoare la satisfacţia clientului.

Conţinutul newsletter-ului include promoţii (oferte, rabaturi, concursuri cu premii etc.) și informații referitoare la mărfurile şi serviciile oferite de partenerii înscriși pe www.lidl.ro.

Cu acordul dumneavoastră, înregistrăm comportamentul dumneavoastră de utilizare pe paginile web www.lidl.ro, www.bucataria.lidl.ro, www.surprize.lidl.ro, aplicaţiile mobile Lidl şi newsletter-ele noastre. Evaluarea comportamentului de utilizator vizează îndeosebi domeniile de interes pe paginile web respective, aplicaţiile mobile şi newsletter, precum şi link-urile accesate de acolo. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră şi/ sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine intereselor dumneavoastră personale o posibilă contactare publicitară sub forma unui newsletter, a reclamelor afişate online sau sub forma unor imprimate publicitare, respectiv pentru optimizarea ofertelor noastre.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor pentru scopul transmiterii de newsletter și al evaluării comportamentului de  utilizator îl constituie consimţământul dumneavoastră, în temeiul articolului 6 alin. 1 a) GDPR.

Pentru a ne asigura că nu au survenit erori la introducerea adresei dumneavoastră de e-mail, utilizăm aşa-numita procedură Double-Opt-In: după ce aţi introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare, vă trimitem un link de confirmare. Abia după ce daţi clic pe acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail este preluată în sistemul nostru de trimitere a newsletter-elor.

Aveţi posibilitatea de a revoca oricând consimţământul cu privire la primirea de newsletter-uri sau întocmirea profilului personalizat de utilizator, cu efecte pentru viitor, de exemplu prin dezabonare de la newsletter. Găsiţi link-ul pentru dezabonare la sfârşitul fiecărui newsletter. Prin dezabonarea dvs. considerăm că v-ați retras consimțământul de la crearea de profilului dvs. personalizat și de la primirea newsletter-ului în funcție de acesta. Datele dvs. de utilizator vor fi șterse.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Dacă pentru transmiterea de newsletter sunt implicate persoane împuternicite, acestea sunt obligate contractual la prelucrarea datelor dumnevoastră cu respectarea cerințelor GDPR, potrivit dispoziţiilor articolului 28 GDPR.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Dacă vă retrageți consimțământul pentru primirea newsletter-ului Lidl, adresa dumneavoastră de e-mail va fi blocată de la primirea de newsletter a doua zi după exprimarea opțiunii de dezabonare. Datele dvs. vor fi șterse din sistemul de repartizare a newsletter-ului a doua zi, fiind păstrate pentru soluționarea unor eventuale reclamații 6 luni după dezabonare. Dacă vă retrageți acordul pentru înregistrarea comportamentul dumneavoastră de utilizare, înregistrarea va înceta la momentul retragerii acestuia

 

5. Social Listening

Scopurile prelucrării datelor / temeiurile juridice:

Pe lângă informațiile pe care dvs. ni le furnizați în mod direct prin intermediul rețelelor sociale, mai folosim așa-zisa opțiune „Social Listening”, pentru a obține o imagine de ansamblu despre percepția asupra produselor și serviciilor noastre și pentru a identifica orice potențial de îmbunătățire. Astfel, contribuțiile dvs. pe platformele online (Facebook, Linkedin etc.) pot fi evaluate printr-un motor de căutare (de exemplu, contribuțiile referitoare la o nouă linie de produse). Numai contribuțiile pe care dvs. le-ați pus la dispoziția publicului în mod nerestricționat vor putea fi evaluate în acest context.

Categoriile de date colectate sunt determinate, în principiu, de natura și conținutul contribuției dvs. pe rețele sociale, cum ar fi, de exemplu, o postare sub formă text sau o imagine. În cazuri individuale, ID-ul de utilizator poate deveni relevant, dacă Lidl ar dori să vă ofere ajutor în cazul semnalării unor probleme. De asemenea, putem primi informații de la operatorii platformei sociale cu privire la sfera și întinderea contribuțiilor relevante.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul „Social Listening” este interesul nostru legitim, conform art. 6, alin. 1 lit. f) GDPR, de a identifica potențiale deficiențe ale produselor și serviciilor noastre prin analiza opiniilor/exprimărilor publice, în vederea stabilirii unei reacții adecvate.

Destinatari / categorii de destinatari:

În cadrul „Social Listening” utilizăm programe software speciale de la furnizori de servicii care sunt obligați la prelucrarea datelor dumnevoastră cu respectarea cerințelor GDPR.

Datele vor fi stocate inclusiv pe servere situate în Canada, cu mențiunea că, potrivit Deciziei Comisiei UE, în Canada există un nivel adecvat de protecție a datelor pentru astfel de prelucrări. Totodata, pentru a menține un nivel adecvat de protecție a datelor, în situația în care datele ar fi transferate către parteneri din state nerecunoscute de către UE ca prezentând un nivel de protecție adecvat în ceea ce privește prelucrarea datelor, transferul se va realiza în baza clauzelor standard de protecție a datelor stabilite de Comisia UE pentru astfel de cazuri (disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro ).

 Durata de stocare / criteriile pentru determinarea duratei de stocare:

Datele relevante sunt stocate de către Lidl pentru o perioadă de timp de cel mult 3 ani.

 

6. Utilizarea de cookie-uri și tehnici similare pentru prelucrarea datelor utilizare

Cookie-urile sunt mici fișiere text care se salvează pe terminalul dvs. (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați paginile noastre de internet. Cookie-urile nu afectează terminalul dumneavoastră, nu conțin viruși, troieni sau alt software dăunător si nu pot accesa informaţii de pe hard driver-ul utilizatorului. În cookie se arhivează informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat. Totuși, acest lucru nu înseamnă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs.

Utilizarea cookie-urilor servește – în funcție de categoria cookie-urilor– următoarelor scopuri:

•          Necesare din punct de vedere tehnic: Acestea sunt cookie-uri fără care nu puteți să folosiți serviciile noastre (de exemplu pentru afișarea corectă a paginii noastre de internet / a funcțiilor dorite de dvs., pentru a facilita comunicarea electronică, detectarea erorilor de conexiune, identificarea punctelor de conexiune, securitatea site-ului web etc.)

•          Confort: Cu ajutorul acestor tehnici putem să luăm în considerare preferințele dvs. reale sau presupuse pentru utilizarea optima a paginilor noastre de internet. De exemplu, cu ajutorul setărilor dvs. putem să afișăm pagina noastră de internet într-o limbă potrivită pentru dvs. În plus, în acest fel evităm să vă afișăm produse care eventual nu sunt disponibile în regiunea dvs.

•          Statistică: Aceste tehnici ne permit să întocmim statistici anonime privind utilizarea serviciilor noastre în scopul unei organizări conform nevoilor. Astfel, putem să determinăm, de exemplu, în ce mod putem să ne adaptăm și mai bine paginile noastre de internet în funcție de obișnuințele utilizatorilor.

•          Marketing: Prin aceste tehnici putem să vă afișăm conținuturi publicitare potrivite pentru dvs., care se bazează pe analiza comportamentului dvs. de utilizare si/sau analiza interesului pe care l-ați manifestat fata de anumite produse. Comportamentul si interesul dvs. pot fi reconstruite prin intermediul diferitelor pagini de internet, browsere sau terminale, accesate de catre Dvs, cu ajutorul unui ID de utilizator (identificare clară).

O lista detaliata privind cookie-urile utilizate, împreuna cu scopul respectiv de prelucrare, durata de stocare și furnizorii terți implicați se găsește aici.

Tipurile de date prelucrate

În contextul utilizării de cookie-uri, se prelucrează, în funcție de scopul stabilit, în special următoarele tipuri de date cu caracter personal:

Necesare din punct de vedere tehnic

•          Date necesare pentru distribuirea traficului catre site pe diverse servere pentru optimizarea timpului de răspuns si de încărcare a site-ului

•          Date referitoare la cererile utilizatorului, pentru a putea păstra aceleași informaţii si pe subpaginile website-ului (de ex. selecția filialei preferate)

•          Decizia privind utilizarea modulelor cookie pe site

•          Date privind incidentele relevante de securitate (de ex. securitatea navigării vizitatorilor prin împiedicarea/prevenirea Cross-Site Request Forcery

•          Date pentru redarea conținutului multimedia (de ex. vizualizarea înregistrărilor/clipurilor video (privind produse) selectate de utilizator.

Confort:   

•          Setări ale adaptării interfeței utilizatorului, care nu este corelată cu o identificare de durată (de ex. selectarea activă a limbii sau a hărților în sistemul de căutare a magazinelor).

Statistică:     

Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații privind utilizarea paginilor noastre de interne. Acestea conțin în special:

•          Tipul / versiunea browser-ului,

•          Sistemul de operare utilizat,

•          Referrer-URL (pagina vizitată anterior),

•          Numele host-ului computerului care accesează (adresa IP),

•          Ora solicitării către server,

•          ID utilizator individual și

•          Evenimente declanșate pe pagina de internet (comportamentul de navigare).

Adresa IP este anonimizată regulat, astfel încât sunt excluse, ca regulă generală, deducții privind identitatea dvs.

Marketing

Profiluri de utilizare pseudonimizate cu informații despre utilizarea paginilor noastre de internet. Acestea conțin în special:  

•          Adresa IP,

•          ID utilizator individual,

•          Interese potențiale privind produse,

•          Evenimente declanșate pe pagina de internet (comportament de navigare).

Adresele IP se anonimizează regulat, astfel încât, ca regulă generală, sunt excluse deducții privind identitatea dvs.

Facebook pixel

Ca parte a utilizării așa-numitului pixel Facebook, cookie-urile sunt setate pe site-ul nostru web cu acordul dvs. (consultați cookie-urile cu furnizor sau denumirea „Facebook” în politica noastră privind cookie-urile). Suntem responsabili în comun cu Facebook Ireland Limited, cu sediul in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanda, pentru  prelucrarea datelor Facebook pixel în conformitate cu articolul 26 GDPR. Acordul cu Facebook este disponibil aici. Pixelul colectează date cu privire la utilizarea dvs. a site-ul nostru web și le compară cu datele de pe Facebook pentru a vă arăta publicitate adaptată dvs. pe site-ul Facebook. Facebook folosește, de asemenea, datele în scopuri publicitare proprii, precum și pentru scopurile publicitare ale unor terți, în conformitate cu Politica privind datele a Facebook. Acolo veți găsi, de asemenea, informații suplimentare cu privire la modul în care vă puteți exercita drepturile ca persoană vizată cu privire la datele dvs. prelucrate de Facebook, direct fata de Facebook.

Temeiurile juridice de prelucrare:

Temeiul juridic pentru utilizarea de cookie-uri de confort, statistică și marketing este consimțământul dvs. conform articolului 6 alineatul 1 litera a) GDPR. Temeiul juridic pentru utilizarea de cookie-uri necesare tehnic este articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR, adică prelucrăm datele dvs. pentru punerea la dispoziție a serviciilor noastre în baza interesului nostru legitim de a asigura funcționarea website-ului www.lidl.ro

Puteți să va exercitati dreptul de obiectiune sau sa va retrageți consimtamantul dvs. oricand, cu efect pentru viitor, față de toți cei autorizați de dvs. (deci pe lângă noi și Lidl Stiftung & Co. KG), fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului dvs. pana la data retragerii / obiectiunii exprimate. Pentru aceasta faceți pur și simplu click aici și selectati optiunea dvs. Prin selectarea bifelor respective veti alege optiunea dvs., avand posibilitatea sa va retrageți simplu și necomplicat consimțământul pentru scopurile respective de prelucrare.

Destinatari / categorii de destinatari:

Utilizăm în cadrul prelucrărilor de date cu ajutorul cookie-urilor, prestatori specializați, în special din domeniul marketingului online. Aceștia prelucrează datele dvs. fiind mandatați de noi, si selectați cu grijă. Ei sunt obligați contractual conform articolului 28 GDPR. Toate companiile enumerate ca furnizori în Dispozițiile privind cookie-urile își desfășoară activitatea în calitate de persoane împuternicite, dacă nu au fost menționați la începutul acestui punct ca fiind operatori / operatori asociati.

Pe baza consimțământul dvs., datele dvs. sunt colectate, conform descrierii de mai sus, și de Lidl Stiftung & Co. KG in calitate de operator. Dacă ați consimțit la o prelucrare în scopuri de marketing, prelucram ID-ul dvs. de utilizator și profilurile de utilizare aferente, dacă e cazul, prin furnizorii de rețele publicitare, cu terți.

Durata stocării / criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Durata stocării pentru cookie-uri o găsiți în Dispozițiile privind cookie-urile. Dacă în coloana „Expirare“ este dată indicația „persistent“, cookie-ul este salvat permanent până la revocarea consimțământului corespunzător.

 

7. Formular de contact / Contact prin e-mail / Apeluri telefonice / Chestionare adresate clienţilor

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Datele cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie completând formulare de contact, prin telefon sau e-mail, sunt prelucrate cu respectarea principiilor RGPD. Prelucrăm aceste date pentru scopul soluționării cererilor formulate de către dumneavoastră, precum și pentru oferirea de vouchere de cumpărături, dacă este cazul. Astfel, prelucrăm, de la caz la caz, date precum nume, prenume, număr de telefon, adresa de contact, adresa de e-mail, vocea dumneavoastră (in cazul apelurilor telefonice), valoarea și data acordării voucher-ului, precum și alte date, in funcție de natura solicitării (ex.: natura problemei cu care vă confruntați, informațiile care vă interesează). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Lidl pentru prelucrarea acestor date rezultă din interesul de a soluționa cererile/reclamațiile dumneavoastră și de a asigura și de a crește gradul de satisfacție a clienților.

În măsura în care participaţi la chestionare adresate clienţilor, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanţilor la chestionar. Doar data şi ora participării dumneavoastră sunt memorate. Orice informaţie personală pe care o oferiţi în cadrul răspunsurilor date este considerată ca fiind oferită voluntar şi va fi stocată în conformitate cu dispoziţiile GDPR. Vă rugăm să nu introduceţi în câmpurile care permit tastarea unui text la libera alegere nume şi alte date similare, care permit identificarea dumneavoastră sau a unei alte persoane. În cazul în care, în cadrul unui chestionar, vi se solicită consimţământul pentru o anumită prelucrare, temeiul legal pentru prelucrarea respectivă îl constituie dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi exprimat consimţământul, aveţi posibilitatea de a-l revoca oricând, cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii sunt disponibile în informările care însoțesc chestionarele respective.

La finalizarea interacțiunii cu Serviciul Relații cu Clienții puteți fi invitat să răspundeți la o serie de întrebări ca parte a unui sondaj de satisfacție. Acest sondaj poate fi adresat astfel: (i) în cadrul răspunsului final transmis pe e-mail de către Serviciul Relații cu Clienții vă poate fi adresată o întrebare, iar prin accesarea acelei intrebari, se va deschide o pagină web care conține alte trei intrebări; (ii) la finalul convorbirii telefonice prin care vă este transmis răspunsul final la aspectul sesizat în cadrul Serviciului Relații cu Clienții vă pot fi adresate o serie de întrebări la care vi se solicită acordarea unor calificative prin intermediul tastelor telefonului sau (iii) vă poate fi oferit un link către sondaj, atunci când contactarea Serviciului Relații cu Clienții s-a realizat prin intermediul altor platforme de comunicare (de exemplu, Facebook, Instagram, chat www.Lidl.ro, Google reviews, Lidl Plus reviews din App Store și Google Play) prin intermediul cărora v-am transmis și un răspuns final. Răspunsurile dvs. la sondaj vor fi asociate numărului de referință atribuit cazului dvs. tocmai pentru a putea verifica dacă informațiile pe care vi le-am oferit au fost pe măsura așteptărilor dvs. Această prelucrare a răspunsurilor dvs. se efectuează în temeiul articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR, respectiv al interesului legitim al Lidl de a îmbunătăți în mod continuu interacțiunea dvs. cu Serviciul de Relații cu Clienții, ajutându-ne astfel să oferim o experiență  plăcută tuturor persoanelor care ne contactează.

Totodată, putem înregistra convorbirile telefonice pe care le purtați cu Serviciul Relații cu Clienții în vederea îmbunătățirii calității serviciilor, pe baza consimțamântului dumneavoastră (art. 6 ali. (1) lit. a) din RGPD). În plus, putem înregistra convorbirile și pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță, respectiv pentru a face dovada unui comportament de natură infracțională (ex.: proferarea de amenințări la adresa personalului Lidl), în temeiul interesului legitim (art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD). Interesul legitim al Lidl derivă din interesul de a asigura sănătatea și securitatea salariaților săi.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

De asemenea, poate fi necesar să transferăm anumite informații către parteneri care nu au calitatea de persoane împuternicite (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse sau în cazul solicitărilor de reparații), pentru soluționarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, ori de câte ori este posibil (ex.: în cazul întrebărilor vizând produsele), cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terțul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră.

Atunci când va fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimțământul. În vederea soluționării cererii dumneavoastră, partenerii vă vor contacta după transfer și vor continua să prelucreze datele dumneavoastră în calitate de operator independenți, potrivit propriilor politici si proceduri de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totodată, este posibil să transferăm anumite informații către insituții/autorități publice (ex. Protecția Consumatorului, Poliție, Parchet etc.).

Rezultatele chestionarelor adresate clienţilor sunt utilizate în principiu strict în scopul realizarii de evaluări interne. Excludem din principiu un transfer al datelor către terţi. Datele cu caracter personal nu sunt transferate terţilor atâta timp cât nu există acordul dumneavoastră expres în acest sens.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara UE/Spațiului Economic European.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul unor solicitări, sugestii sau atunci când ne aduceți la cunoștință aprecierile dvs. cu privire la produsele sau activitatea noastră, sunt șterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la transmiterea către dvs. a răspunsului final.

Termenul de stocare de 90 de zile este justificat de faptul că există situații în care dvs., după primirea răspunsului, ne contactați din nou cu privire la aceleași aspecte și putem astfel să folosim corespondența anterioară cu dvs. Experiența a arătat faptul că după acest termen de 90 de zile este foarte puțin probabil să apară întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre.

Din motive de natură juridică, în cazul reclamațiilor de orice natură (inclusiv în cazul celor care vizează participarea dumneavoastră la concursurile desfășurate de către Lidl, calitatea produselor/serviciilor noastre sau trimiterea produselor în service), în cazurile de daune, precum și în cazul solicitărilor vizând exercitarea drepturilor stabilite de RGPD, datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la data ultimei comunicări cu dvs.

Înregistrările convorbirilor telefonice vor fi păstrate pentru o perioadă de 28 de zile de la data înregistrării, după care vor fi șterse. Excepție fac înregistrările ce fac dovada unui comportament infracțional, care vor putea fi păstrate până la soluționarea definitivă a cauzei. Datele colectate in cadrul sondajelor de satisfacție vor fi stocate pentru o perioadă de cel mult un an de zile de la data colectării.

Datele referitoare la beneficiarii voucherelor vor fi păstrate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar aferent anului în care s-au acordat voucherele.

 

 8. Protecția datelor pentru partenerii de afaceri

Relații contractuale cu partenerii de afaceri

Următoarele informații privind protecția datelor sunt aplicabile in situatia in care sunteti un partener de afaceri al Lidl sau un reprezentant legal, asociat/actionar, beneficiar real sau salariat al acestuia. Partenerii de afaceri sunt persoane fizice sau juridice care sunt in negocieri cu Lidl pentru stabilirea unei relatii de afaceri sau care sunt deja parti intr-o relatie de afaceri existenta cu Lidl. Contractele de munca sunt in mod expres excluse de la aplicabilitatea prezentei note de informare.

Scopurile prelucrării datelor / temeiul legal de prelucrare

2.1. Pentru încheierea și executarea unui contract (articolul 6 alineatul 1 litera b) GDPR)

Dacă dvs., ca persoană fizică, sunteți partenerul de afaceri al Lidl, scopurile prelucrării datelor dvs. constau in implementarea măsurilor precontractuale necesare incheierii relatiei de afaceri și in îndeplinirea obligațiilor contractuale, dupa incheierea contractului.

2.2. Pentru îndeplinirea unei obligații legale (articolul 6 alineatul 1 litera c) GDPR)

In plus, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesara in vederea respectarii unor obligații legale. Scopurile prelucrarii datelor rezulta din cerintele legale relevante.

Aceste obligații legale  rezultă, de exemplu, din necesitatea derularii procesului de identificare și cunoaștere a clientelei, în conformitate cu dispozițiile legale în materia prevenirii spălării banilor, din dispozitiile existente in materia controlului fiscal, din obligatiile legale de raportare si in contextul derularii investigatiilor autoritatilor in legatura cu respectarea cerintelor legale.

2.3. Pentru scopul respectării Princiipilor de conformitate ale Companiei și derulării procesului de Compliance Due Diligence

În ceea ce privește această prelucrare, vă aducem la cunoștință următoarele:

Principiile de Conformitate au ca obiectiv respectarea legislației aplicabile și a regulilor interne atât intern, dar și de către partenerii de afaceri, precum și identificarea, evitarea și reducerea riscurilor de conformitate.

În acest scop, înainte de inițierea unei relații comerciale cu partenerul de afaceri, derulăm un proces de Compliance Due Diligence, în temeiul interesului nostru legitim, conform art. 6 alin. 1 litera f) GDPR.

Interesul nostru legitim rezultă din nevoia Lidl de a se asigura că partenerii comerciali cu care este inițiată o relație comercială respectă standardele Lidl de conformitate și etică în afaceri, fiind diminuate sau eliminate astfel eventualele riscuri de conformitate care ar putea conduce la pierderi financiare sau reputaționale pentru compania noastră.

În baza acestei prelucrări, Lidl va decide asupra posibilității inițierii și/sau continuării unei relații comerciale cu partenerul de afaceri.

2.4 Pentru îndeplinirea altor interese legitime (articolul 6 alineatul 1 litera f) GDPR)

Dacă sunteți salariat, reprezentant legal (de exemplu, director general sau semnatar autorizat), asociat/acționar sau beneficiar real al unuia dintre partenerii noștri de afaceri, colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în contextul relației cu partenerul de afaceri, in considerarea intereselor noastre legitime.

Interesele legitime vizează, în special, următoarele:

 • selectarea unor parteneri de afaceri adecvați, în conformitate cu Principiile de Conformitate ale companiei,
 • evaluarea solvabilitatii, inainte de incheierea contractului,
 • efectuarea de audituri sociale pentru verificarea respectării standardelor etice de către partenerii contractuali,
 • negocierea contractului cu persoanele care nu vor fi parteneri comerciali directi, incheierea si derularea contractului,
 • realizarea de verificări cu privire la identitatea persoanelor vizate (de exemplu, identitatea reprezentantilor legali, verificarea identitatii persoanelor implicate in derularea contractului), 
 • interesul Lidl de a permite accesul reprezentanților partenerilor comerciali în sistemele sale IT, în vederea asigurării derulării contractelor încheiate cu acesșia,
 • efectuarea de sondaje vizând colaborarea cu partenerii contractuali,
 • facilitarea comunicarii si contactarii partenerilor, prin intermediul bazei de date comune vizand partenerii de afaceri existente la nivelul grupului Lidl,
 • invitarea la evenimente de business,
 • constatarea, exercitarea si apararea unor drepturi,
 • formularea unor apărări împotriva demersurilor legale și a pretențiilor formulate împotriva Lidl si/sau ale reprezentantilor sai,
 • evitarea unor riscuri de natura juridica si a unor dezavantaje economice,
 • identificarea și prelucrarea e-mailurilor potențial dăunătoare,
 • clarificarea posibilelor încălcări legate de conformitate,
 • prevenirea fraudelor si infractiunilor,
 • investigarea si recuperarea daunelor care rezultă din relația de afaceri,
 • verificarea validitatii semnaturii electronice a contractului si semnarea electronica a acestuia, intr-un mod rapid si eficient,
 • alte scopuri administrative interne, cum ar fi gestionarea utilizatorilor și a contractelor, facturarea, optimizare proceselor și fluxurilor de lucru etc.

Categorii de date

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt diferite în funcție de serviciile ce vor face/fac obiectul relației contractuale cu noi si de obiectul relatiei de afaceri. Prin urmare, nu toate datele prezentate mai jos sunt relevante pentru dvs.

În principiu, datele sunt colectate direct de la dvs. sau de la compania cu care aveti legatură și care intenționează să ne fie partener contractual sau ne este deja partener contractual. Însă, în anumite situații, în temeiul obligațiilor noastre legale sau a intereselor legitime (de ex. în cadrul verificării de conformitate a partenerilor de afaceri), putem obține date cu caracter personal de la alte companii sau date  puse la dispozitia publicului de catre organisme guvernamentale sau institutii publice sau de reglementare, cum ar fi: Registrul Comertului (portal.onrc.ro), Ministerul de Finante (mfinante.ro), Agentia Nationala de Administrare Fiscala Fiscala (anaf.ro), Ministerul Justitiei (portal.just.ro), Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare (aegrm.ro/romarhiva.ro), Monitorul Oficial, Portalul Guvernului Romanie (data.gov.ro). Totodată, putem obține date publice prin căutare pe internet sau de la alți terți. Sunt incluse aici și informațiile primite prin intermediul canalelor noastre de sesizări privind posibile încălcări legate de conformitate.

Date cu caracter personal ce pot fi prelucrate de noi pot fi: detalii personale (de ex. prenumele/numele, adresa și alte date de contact, data și locul nașterii, cetățenia), date de legitimare și autentificare (de exemplu date incluse in extrasele Registrului Comerțului, date de identificare, specimen de semnătură), semnătura (olografă sau electronică), compania cu care aveți legături, informații cu privire la participația dumneavoastră în societate, precum și poziția, funcția în cadrul acesteia, departamentul și superiorul, date rezultate din derularea relației de afaceri (de ex. date privind plățile, date privind comenzile), date privind bonitatea, fotografii și înregistrări video (de ex. în cazul livrărilor de marfă), numele de utilizator/ID si parola necesare accesarii sistemelor IT, date relevante pentru conformitate (de ex. calitatea de functionar public, articole disponibile public, date publice oficiale privind condamnările/investigațiile referitoare la activitatea companiei sau alte activități similare), precum și alte date similare.

In scopul evaluării solvabilității, înainte de încheierea contractului, verificam date despre  bonitatea dvs., prin intermediul unor surse oficiale publice (ex. Registrul Comerțului, portalul ANAF, Buletinul Oficial al Insolventei etc.) sau prin intermediul motorului de cautare Google. Printre aceste date se numără, în special, numele, prenumele, entitatile pe care le reprezentati și informații privind comportamentul de plată.

Dacă încheiați un contract cu noi utilizând o semnătură electronica, vom procesa datele dvs. conexe (în special adresa dvs. de e-mail, adresa IP, momentele în care ați procesat documentul contractual respectiv). De asemenea, este posibil să se semneze anumite contracte cu o așa-numită semnătură electronică calificată. În acest caz, pe lângă datele menționate, procesăm și datele certificatului semnăturii dvs. Aceste date sunt accesibile tuturor celor implicați în aprobarea și semnarea contractului.

Destinatari / categorii de destinatari

În cadrul companiei noastre, primesc acces la datele transmise de dvs. acele departamente care au nevoie de ele pentru îndeplinirea de către Lidl a obligațiilor contractuale sau legale sau pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Lidl.

Acestia sunt, de regula, departamentul de achiziții sau cumpărătorii și destinatarii serviciilor din cadrul Lidl cu care partenerul de afaceri a intrat în relația de afaceri și Lidl Sth. & Co. KG, pentru a sprijini companiile naționale Lidl.

În același scop, primesc acces la datele dvs. cu caracter personal și terții mandatați să prelucreze date, autoritățile sau prestatorii de servicii.

Respectarea cerințelor legate de protecția datelor de către prestatorii de servicii este asigurată contractual. În plus, în considerarea intereselor legitime mai sus menționate si/sau in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, datele pot fi transmise către societăți din cadrul Grupului Schwarz.

Dacă ați încheiat/compania cu care aveți legături a încheiat un contract cadru cu Grupul Lidl sau cu Grupul Schwarz în calitate de beneficiar al prestațiilor, atunci departamentele respective de achiziții și achiziții interne din cadrul Lidl sau din cadrul Grupului Schwarz au acces la datele privind partenerii de afaceri, relevante pentru stabilirea contactului, iar departamentele naționale de Conformitate ale societăților din Grupul Schwarz au acces la datele verificării partenerilor contractuali din punct de vedere al conformității.

Prelucrarea datelor în contextul verificării partenerilor contractuali din punct de vedere al conformității se face de către societățile din cadrul Grupului Lidl sau Grupului Schwarz în temeiul art. 26 GDPR, respectiv în calitate de operatori asociați cu responsabilitate comună. În plus, în afara grupului nostru de companii, datele se transmit doar dacă dacă suntem obligați din punct de vedere legal în acest sens (de ex. investigații ale autorităților).

Durata stocării / criterii pentru stabilirea duratei stocării

Datele cu caracter personal se păstrează atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Ca regula generala, datele vor fi pastrate pana la implinrea termenului general de prescriptie (3 ani), respectiv pana la implinirea unui termen de 10 pentru datele incluse on documentele ce stau la baza inregistrarilor contabile.

Obligație privind punerea la dispoziție a datelor

În cadrul relației noastre de afaceri trebuie să puneți la dispoziție acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru inițierea, executarea și încetarea unei relații de afaceri, pentru îndeplinirea obligațiilor legate de aceasta, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și in vederea îndeplinirii intereselor legitime. Fără aceste date nu vom putea, de regulă, să inițiem și/sau să derulăm o relație de afaceri cu dvs.

Transmiterea datelor în țări terțe

Dacă transmitem date cu caracter personal către destinatari din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, transmiterea are loc numai dacă țării terțe i s-a confirmat de către Comisia UE un nivel adecvat al protecției datelor, iar cu destinatarul datelor s-a convenit un nivel adecvat al protecției datelor (de ex. prin clauze contractuale standard UE) sau dacă ni s-a acordat, în acest sens, consimțământul dvs.

 

9. Protecția datelor reprezentanților / persoanelor de contact ale clienților persoane juridice

Informațiile reflectate în această secțiune sunt relevante atunci când intrați în contact cu noi, când efectuăm demersuri în vederea negocierii, încheierii și executării unui contract cu clientul pe care îl reprezentați.

Datele dvs. pe care le prelucrăm pot diferi în funcție de interacțiunile și categoriile de servicii contractate de clientul pe care îl reprezentanți. De aceea, unele dintre informațiile menționate în continuare ar putea să nu fie relevante pentru dvs.

Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal și ce tipuri de date prelucrăm?

În principiu obținem datele dvs. direct de la dvs. sau de la clientul pe care îl reprezentați.

Este însă posibil să avem nevoie de unele date pe care le obținem de la alte societăți, autorități sau alți terți, de ex. birouri de informații, autorități fiscale sau din surse publice. În acest sens, poate fi vorba inclusiv despre date cu caracter personal pe care le obținem prin canalele noastre de raportare a neregulilor de conformitate (BKMS) sau prin intermediul unor evaluări/ analize de conformitate.

Date cu caracter personal relevante: datele personale/ de identificare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon), datele de autentificare/ legitimare (numele companiei, date cuprinse în extrase de la registrul comerțului).

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

În vederea îndeplinirii intereselor legitime (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR)

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul derulării activităților specifice de negociere, încheiere și executare a contractului încheiat cu clientul pe care îl reprezentați, precum și pentru comunicarea cu dvs. în legătură cu orice aspect care rezultă din contractul astfel încheiat.

Temeiul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru aceste scopuri este interesul nostru legitim care constă în furnizarea serviciilor specifice domeniului nostru de activitate și gestionarea relației cu clientul pe care îl reprezentați.

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale (Art. 6 Alin. 1 lit. c GDPR)

În funcție de serviciile contractate de clientul pe care îl reprezentați, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și pentru scopul îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, de exemplu, obligații în materie fiscală, arhivare.

Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal?

În cadrul Operatorului vor avea acces la datele dvs. acele departamente care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și a obligațiilor legale aplicabile în funcție de relația contractuală cu clientul pe care îl reprezentați.

Dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dvs. sunt transmise și contractanților sau prestatorilor noștri de servicii (de ex., furnizori de servicii IT care oferă mentenanță sistemelor informatice utilizate de noi ca mediu de stocare a datelor dvs.), societăților din cadrul grupului Schwarz și autorităților publice competente (de ex., ANAF, ANPC).

Cât timp păstrăm datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus. În acest sens sunt relevante în special prevederile Codului fiscal care prevăd un termen de păstrare de 10 ani pentru facturile fiscale emise, respectiv 5 ani pentru documentele contabile, precum și prevederile oricăror alte acte normative care impun anumite termene de păstrare.

Sunteți obligat să ne furnizați datele?

În cazul în care dvs. ne contactați direct, furnizarea datelor dvs. este necesară pentru a putea gestiona solicitările dvs. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea ne sunt transmise de clientul pe care îl reprezentați sau sunt colectate de noi din alte surse este necesară în vederea negocierii, încheierii și executării contractului.

În lipsa prelucrării datelor dvs., nu vom putea gestiona relația contractuală cu clientul pe care îl reprezentați și nu vom putea îndeplini obligațiile legale aferente.

Are loc vreun transfer de date în state terțe?

În cazul în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), un astfel de transfer va avea loc numai în măsura în care Comisia Europeană a recunoscut cu privire la statul terț respectiv un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă am convenit cu destinatarul datelor asupra unui nivel de protecție adecvat (de ex. prin intermediul clauzelor standard europene), sau dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. în acest sens. Puteți obține mai multe informații cu privire la lista statelor terțe către care este posibil să transmitem datele dvs., precum și garanțiile de transfer implementate utilizând datele de contact de mai jos.

 

10. Destinatari din afara UE

Cu excepţia prelucrărilor de date menţionate la punctele 5 si 6, nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Atunci cand transferam date in afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, ne asiguram ca acesta are loc cu respectarea conditiilor si garantiilor impuse de GDPR.

 

11. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

11.1 Generalităţi

Atunci când vi se prelucrează date cu caracter personal, in calitate de persoana vizata beneficiați de următoarele drepturi în calitate de utilizator al site-ului:     

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 15 GDPR,
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform articolului 16 GDPR,
 • dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 17 GDPR,
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, conform articolului 18 GDPR,
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 GDPR,
 • dreptul la opoziţie, conform articolului 21 GDPR,
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în condițiile art 22 GDPR,
 • dreptul de a vă adresa ANSPDCP sau instanței de judecată.

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. se întemeiază pe consimțământ potrivit art. 6 alin.1 lit. a) GDPR, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte pentru viitor, fără ca legalitatea prelucrării efectuate până acel moment să fie afectată.

 

11.2 Dreptul de acces conform dispoziţiilor articolului 15 GDPR

Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 GDPR, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi. Informarea se referă îndeosebi la:   

 • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
 • existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o asemenea prelucrare;
 • existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
 • existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 şi 4 GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, aveţi dreptul de a fi informat, conform articolului 46 GDPR, cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

Totodată, aveți dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de noi.

 

11.3 Dreptul la rectificare conform dispoziţiilor articolului 16 GDPR

Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. Totodată, în funcţie de scopurile prelucrării, aveţi dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 

11.4 Dreptul la ştergere conform dispoziţiilor articolului 17 GDPR

Aveţi dreptul de a solicta ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru unul din următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea, conform articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în situația descrisă de articolului 21 alin. 1 GDPR, și nu există motive legitime  care să prevaleze în nceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în temeiul articolului 21 alin. 2 GDPR;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce ne revine.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor acestor date.

 

11.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform dispoziţiilor articolului 18 GDPR

Aveţi dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:   

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi, în locul ştergerii, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal
 • Lidl nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 • v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumnevoastră.

 

11.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform dispoziţiilor articolului 20 GDPR

 Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care

 • prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către noi direct unui alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

 

11.7 Dreptul la opoziţie conform dispoziţiilor articolului 21 GDPR

 În orice moment, aveți dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Lidl nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumnevoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Totodată, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct și are la baza interesul legitim al Lidl, vă puteți opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 

12. Persoană de contact

12.1 Persoana de contact în cazul unor întrebări sau exercitări a drepturilor dumneavoastră în legătură cu protecţia datelor

Pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor, respectiv pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, vă rugăm să vă adresați, în scris sau prin e-mail, Responsabilul nostru cu protecția datelor.

 

12.2 Dreptul de a formula plângeri la o autoritate de supraveghere

În plus, aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România, sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă.

 

13. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrărilor de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“) şi pentru pagina de internet www.lidl.ro. Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv pe protectiadatelor@lidl.ro.