Informare privind protecția datelor pentru paginile noastre de pe rețelele sociale

În cele ce urmează dorim să vă informăm cu privire la modalitatea de utilizare a datelor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

1. Răspundere/Operatorul de date cu caracter personal

Răspunderea pentru colectarea și pentru prelucrările de date descrise în continuare se împarte între noi,

 

Lidl Discount SRL

Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 58A, sector 1, București

Tel: 0800896622

Email info@lidl.ro           

și administratorul platformei rețelei de socializare respective. Pentru anumite tipuri de prelucrări de date noi și administratorul platformei rețelei de socializare avem calitatea de operatori asociați în sensul art. 26 GDPR (este vorba de prelucrările menționate la pct. 4 de mai jos.)

Noi, Lidl Discount SRL (în continuare Lidl) utilizăm următoarele pagini ale rețelelor de socializare:

 

Facebook:https://www.facebook.com/lidlromania

Facebook Lidl Tour:https://www.facebook.com/LidlTour/

YouTube:https://www.youtube.com/user/Lidlromania/

Instagram:https://www.instagram.com/lidlromania

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/lidl-romania/

Twitter:https://twitter.com/lidlromania

2. Răspunderea administratorului platformei rețelei de socializare

În ceea ce privește prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către administratorul platformei rețelei de socializare (de ex. administrarea membrilor și a informațiilor distribuite), asupra acestora avem doar un control limitat. În cazurile în care avem control și în care putem parametriza prelucrarea datelor, acționăm în limitele posibilităților pentru a asigura prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare. în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În multe cazuri însă nu putem controla prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare și nici nu putem ști cu exactitate ce fel de date prelucrează acesta.

 

Administratorul platformei rețelei de socializare administrează întreaga infrastructură IT, se supune unor politici proprii privind protecția datelor și are o relație directa cu dvs. (în măsura în care sunteți înregistrat ca utilizator al serviciului social media). În plus, administratorul platformei rețelei de socializare este singurul responsabil în ceea ce privește orice întrebări legate de datele profilului dvs. de utilizator, asupra cărora noi nu avem acces.

 

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către furnizorul platformei rețelei de socializare și posibilitățile de opoziție aferente, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a furnizorului:

 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary

3. Răspunderea noastră

a. Scopurile prelucrării datelor de către noi/ temeiurile legale

Scopul prelucrării datelor de către noi, in contextul prezenței pe paginile noastre de socializare anterior menționate, constă în informarea clienților cu privire la oferte, produse, servicii, acțiuni, concursuri, diverse teme, noutăți din cadrul societății, precum și interacțiunea cu vizitatorii paginii de socializare, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebări, critici sau laude.

 

Datele puse la dispoziție de către dumneavoastră pe paginile noastre de pe rețelele de socializare, precum comentarii, filmări, poze, like-uri, știri publice, etc. sunt făcute publice prin intermediul platformei rețelei de socializare și, în niciun moment, nu pot fi utilizate sau prelucrate de către noi în alte scopuri decât cele indicate în prezenta informare. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținuturi în măsura în care acest lucru este necesar; de exemplu, în cazul unor postări care aduc atingere unor drepturi sau care sunt nelegale, în cazul comentariilor care instiga la ură, comentariilor cu tentă sexuală (prin conținut explicit sau anexe – fotografii sau videoclipuri), sau altor comentarii sau anexe care încalcă drepturi de autor, drepturi personale, legi penale sau principii etice ale Lidl.

 

Temeiurile legale pentru prelucrările pe care le efectuăm prin intermediul paginilor noastre de socializare sunt reprezentate după cum urmează:

  • În ceea ce privește interacțiunea cu vizitatorii paginii de socializare, precum și oferirea de răspunsuri la întrebări, critici sau laude: interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 litera f) GDPR de a răspunde la întrebări, critici sau laude și de a interacționa în acest sens cu vizitatorii paginii;
  • În ceea ce privește concursurile cu premii, temeiul de prelucrarea este art. 6 alin. 1 litera b), respectiv executarea contractului la care persoana vizată devine parte în acest sens, prin acceptarea Regulamentului aferent concursului cu premii;
  • În ceea ce privește informarea clienților cu privire la oferte, produse, servicii, acțiuni, concursuri, diverse teme, noutăți din cadrul societății: consimțământul persoanei vizate.

 

Administratorul platformei rețelei de socializare nu are acces sau control asupra prelucrărilor efectuate de Lidl asupra datelor dvs. în cadrul comunicării cu clienții sau în cadrul concursurilor.

 

Astfel cum am precizat anterior, în măsura  în care acest lucru este posibil, ne asigurăm că paginile noastre sunt pe cât de mult posibil conforme cu normele privind protecția datelor.

 

b. Destinatarii datelor/ categoriile de destinatari

Ne rezervăm dreptul de a distribui conținutul dvs. pe site-ul nostru, atunci când acesta este scopul platformei rețelei de socializare și de a comunica cu dumneavoastră prin intermediul platformei rețelei de socializare. În măsura în care formulați o solicitare pe platforma rețelei de socializare, în funcție de răspunsul necesar, dacă este cazul, și în funcție de alte aspecte, indicăm căi de comunicare sigure, ce garantează confidențialitatea. Aveți întotdeauna posibilitatea de a ne trimite solicitări confidențiale la adresele menționate la pct. 1 de mai sus, sau la alte date de contact indicate în acest sens.

 

În ceea ce privește datele pe care ni le transmiteți în mod confidențial (prin mesaj privat, scrisoare, e-mail), în principiu nu vom transmite astfel de date în afara grupului Lidl, sau în afara Spațiului Economic European. În mod excepțional prelucrăm date prin persoane împuternicite. Aceste persoane sunt alese cu grijă de către noi și sunt auditate în acest sens și obligate contractual față de noi conform art. 28 GDPR. În continuare, este posibil să transmitem extrase din solicitările dvs. confidențiale către parteneri contractuali (de exemplu, furnizori, în cazul solicitărilor privind produsele specifice) în vederea prelucrării solicitării dvs. În asemenea cazuri vom anonimiza solicitarea dvs., astfel încât terții să nu vă poată identifica. Dacă în anumite cazuri concrete va fi necesară transmiterea datelor dvs. cu caracter personal, vă vom informa în prealabil cu privire la acest lucru și vă vom solicita consimțământul, dacă va fi necesar.

 

c. Termenul de stocare/ criterii pentru stabilirea termenului de stocare

Toate datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți în condiții de securitate în cazul unor solicitări (plângeri, laude, critici) vor fi șterse, respectiv anonimizate în cel mult 90 de zile de la data transmiterii răspunsului nostru final către dvs. Păstrarea pentru un termen de 90 de zile rezidă din faptul că, în anumite cazuri izolate, clientul ne contactează din nou în legătură cu aceeași problemă, iar noi trebuie să ne raportăm la corespondența anterioară. Experiența noastră arată că, de regulă, după 90 de zile nu mai intervin întrebări suplimentare la răspunsurile noaste.

 

În funcție de situația concretă, este posibil să păstrăm datele dvs. pentru o perioadă mai îndelungată de timp, în măsura în care acestea ne sunt necesare pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Toate postările dvs. publice de pe această pagină de socializare rămân în cronologia dvs. (Timeline-ul Dvs.) pentru o perioadă nelimitată de timp, cu excepția cazurilor în care le ștergem în cadrul unei actualizări de temă, unei încălcări a legislației ori a politicilor noastre, sau dvs. ștergeți postarea.

 

În ceea ce privește ștergerea datelor dvs. de către administratorul platformei rețelei de socializare, noi nu avem vreun control sub acest aspect. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare.

d. Concursuri cu premii

Scopurile prelucrării datelor/temeiul legal:Aveți posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe pagina noastră aferenta rețelelor de socializare anterior menționate, din newsletter sau din aplicația Lidl-App. Dacă în regulamentul concursului respectiv nu se specifică expres altfel, sau dacă nu v-ați dat acordul expres în acest sens, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. determinarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului, anunțarea câștigătorului în mod anonim, după caz). Dacă activați în cadrul rețelei de socializare cu numele dvs. în clar, sau dacă puteți fi recunoscut prin intermediul pozei de profil, nu putem exclude posibilitatea ca alți utilizatori să vă poată identifica.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, respectiv executarea contractului (respectiv Regulamentul de concurs). In anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul nostru legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)) de a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate in cuprinsul Regulamentului de concurs. În cazul în care pentru anumite prelucrări de date în cadrul unui concurs cu premii este necesar consimțământul Dvs. (de ex. publicarea imaginii Dvs.), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteți sa va retrageți, oricând, acest consimțământ, cu efecte pentru viitor, fără a fi afectată legalitatea prelucrărilor efectuate pana la acel moment in temeiul acestuia.

 

Destinatari/categorii de destinatari:Un transfer al datelor către terți are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea concursului cu premii (de ex. livrarea premiului de către agenție sau transmiterea datelor către un furnizor de servicii de livrare),sau în măsura în care v-ați exprimat acordul expres în acest sens. Vă rugăm să aveți în vedere că în anumite cazuri este posibilă participarea dvs. direct prin prezențele web publice (de exemplu, pe Timeline sau prin comentarii), iar, astfel, alți utilizatori pot vizualiza participarea dvs. la concurs prin interacțiunea dvs. cu noi. În plus, în asemenea cazuri poate fi vizualizat inclusiv faptul că ați câștigat un premiu. Dacă activați în cadrul rețelei de socializare cu numele dvs. în clar, sau dacă puteți fi recunoscut prin intermediul pozei de profil, nu putem exclude posibilitatea ca alți utilizatori să vă poată identifica.

 

Durata stocării/criterii pentru stabilirea duratei stocării: Durata stocării datelor cu caracter personal este menționata, in principiu, in cuprinsul Regulamentului de concurs. După încheierea concursului și publicarea câștigătorului, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse, cu excepția datelor participanților care au primit premii, care vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legislației fiscale, pentru perioadele de timp stabilite în această legislație. Datele câștigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanție a premiului pentru produse, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanție, dacă este cazul. În cazul participării la un concurs prin intermediul unei pagini de socializare (de ex. prin postări sau comentarii) nu avem posibilitatea de a controla ștergerea datelor dvs. de către administratorul platformei rețelei de socializare. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare.

e. Newsletter

Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:

 

Pe platformele noastre de socializare vă oferim posibilitatea de a vă înscrie pentru newsletter-ul nostru, respectiv putem include in postările noastre un link catre pagina noastră de Internet, respectiv catre secțiunea de acord pentru primirea Newsletter. Dacă v-ați dat acordul pentru primirea acestuia, folosim adresa dumneavoastră de e-mail și, după caz, numele dumneavoastră pentru transmiterea de informații (pe cât posibil personalizate) cu privire la produse, promoții, concursuri cu premii și noutăți din oferta streaming, oferta filialelor, și oferte turistice, precum şi pentru chestionare în legătură cu nivelul de satisfacție a clientului. Stocăm și prelucrăm aceste date în scopul transmiterii de newsletter.

 

Conținutul newsletter-ului include promoții (oferte, reduceri, concursuri cu premii etc.) precum şi informații despre mărfuri şi servicii oferite de partenerii înscriși pe www.lidl.ro, ca de exemplu ofertele Lidl Tour.

 

Cu acordul dumneavoastră înregistrăm comportamentul dumneavoastră de utilizator pe paginile web asociate www.lidl.ro  (respectiv, surprize.lidl.ro, bucataria.lidl.ro), aplicațiile mobile și newsletter-ele noastre și ale partenerilor noştri (www.lidl-tour.ro). Evaluarea comportamentului de utilizator include îndeosebi domeniile de interes pentru dvs. pe paginile web respective, aplicațiile mobile și newsletter, precum și link-urile accesate de acolo. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră și/ sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine comunicările noastre publicitare la interesele dumneavoastră personale, în special sub formă de newsletter, de reclame afișate online sau sub forma unor print-uri publicitare și pentru optimizarea ofertelor noastre.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul transmiterii de newsletter o constituie consimțământul dumneavoastră în sensul articolului 6 alin. 1 a) GDPR.

 

Pentru a ne asigura că nu au survenit erori la introducerea adresei dumneavoastră de e-mail, utilizăm așa-numita procedură Double-Opt-In: după ce ați introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare, vă trimitem un link de confirmare. Abia după ce ați accesat acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail este preluată în sistemul nostru de repartizare a newsletter-ului.

 

Aveți posibilitatea de a vă retrage oricând consimțământul dvs. cu privire la primirea de newsletter-uri sau întocmirea profilului personalizat de utilizator, cu efecte pentru viitor, de ex. prin dezabonare de la newsletter pe website. Găsiți link-ul pentru dezabonare aici sau la finalul fiecărui newsletter. Prin dezabonarea dvs. considerăm că v-ați retras consimțământul de la crearea de profilului dvs. personalizat și de la primirea newsletter-ului în funcție de acesta. Datele dvs. de utilizator vor fi șterse.

 

Destinatari/Categorii de destinatari:

 

Dacă în vederea transmiterii de newsletter sau a transmiterii evaluării produselor sunt implicate persoane împuternicite, acestea sunt obligate în mod corespunzător prin contract în sensul dispozițiilor articolului 28 GDPR.

 

Durata stocării/criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Dacă vă retrageți consimțământul de a primi newsletter-ul Lidl, adresa dumneavoastră de e-mail va fi blocată de la primirea de newsletter a doua zi după exprimarea opțiunii de dezabonare. Datele dvs. vor fi șterse din sistemul de repartizare a newsletter-ului a doua zi, fiind păstrate pentru soluționarea unor eventuale reclamații 6 luni după dezabonare. În cazul abonării la newsletter prin intermediul unei pagini de socializare nu avem posibilitatea de a controla ștergerea datelor dvs. de către administratorul platformei rețelei de socializare. În acest sens sunt aplicabile în completare politicile privind protecția datelor ale administratorului platformei rețelei de socializare.

4. Răspunderea solidară

În ceea ce privește relația noastră cu administratorul platformei rețelei de socializare, aceasta este o relație potrivit art. 26 alin. 1 GDPR (operatori asociați), iar răspunderea noastră și a administratorului platformei rețelei de socializare este o răspundere solidară.

 

Pentru metodele de urmărire online (Web-Tracking) implementate de catre operatorul rețelei de socializare avem calitatea de operatori asociați împreună cu administratorul platformei rețelei de socializare. Urmărirea online poate avea loc, indiferent dacă sunteți înscriși sau înregistrați pe platforma rețelei de socializare. Astfel cum am precizat anterior, avem un control foarte limitat asupra metodelor de urmărire online ale platformelor rețelelor de socializare. De exemplu, nu le putem închide. Scopul prelucrării datelor dvs. prin metodele de urmărire online este acela de a optimiza platforma rețelei de socializare și a paginilor pentru fani, inclusiv a celor administrate de noi.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor prin metodele de urmărire online este reprezentat de consimțământul dvs. potrivit art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

 

Informații suplimentare cu privire la destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, precum și termenele de stocare, respectiv criteriile pentru stabilirea duratei stocării, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a administratorului platformei rețelei de socializare. Asupra acesteia nu avem vreun control.

 

Informații privind posibilitățile de exercitare a drepturilor dvs. de in calitate de persoana vizata referitor la aceste  metode de urmărire online pot fi găsite în politicile de protecția  datelor ale administratorilor platformelor de rețele de socializare potrivit pct. 2 de mai sus. De asemenea, puteți contacta administratorul platformei rețelei de socializare în acest sens la datele de contact indicate în acest scop.

 

În ceea ce privește statisticile pe care ni le pune la dispoziție administratorul platformei rețelei de socializare, asupra acestora avem un control limitat inclusiv în ceea ce privește oprirea acestora. Ne asigurăm însă că nu ne sunt puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.

 

Vă rugăm să aveți în vedere că: nu poate fi exclus ca furnizorul platformei rețelei de socializare să vă utilizeze profilul și datele voastre comportamentale, pentru a vă analiza obiceiurile, relațiile personale, preferințele, etc. separat de relația noastră cu dvs. În acest sens,  nu avem control asupra prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul furnizorului platformei rețelei de socializare.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Atunci când vi se prelucrează date personale, in calitate de persoana vizata beneficiați de următoarele drepturi în calitate de utilizator al site-ului:

 

1.Dreptul la informare (art. 15 din GDPR):

Aveți dreptul de a solicita o confirmare că se prelucrează sau nu date personale ce vă privesc; în cazul în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul de a lua la cunoștință aceste da-te precum și informațiile menționate la art. 15 din GDPR.

 

2. Dreptul la rectificare și ștergere (art. 16 și art. 17 din GDPR):

Aveți dreptul nemijlocit de a solicita rectificarea datelor personale incorecte ce vă privesc și, dacă este cazul, să completați datele incorecte.

De asemenea, aveți dreptul, de a solicita ca datele personale ce vă privesc să fie șterse fără întârziere, în cazul în care se aplică motivele invocate la art. 17 din GDPR. De exemplu în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul urmărit.

 

3. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR)?

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării, atunci când unul dintre cazurile menționate 18 din GDPR este aplicabil. De exemplu, pe durata verificării opoziției, prelucrarea datelor este limitată.

 

4. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR)

În cazuri specifice, detaliate la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a primi datele personale ce vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, respectiv de a transmite aceste date unui terț.

 

5. Dreptul la opoziție (art. 21 din GDPR)

În cazul în care datele sunt colectate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) (prelucrarea datelor în scopul intereselor legitime), aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Din acel moment nu vom mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime și evidente pentru prelucrare ce prevalează intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau prelucrarea este necesara în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

 

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. se întemeiază pe consimțământ potrivit art. 6 alin.1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) GDPR, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte pentru viitor, fără ca legalitatea prelucrării efectuate până acel moment să fie afectată.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, dacă aveți întrebări sau reclamații, vă rugăm să vă adresați în scris sau prin e-mail către Responsabilul nostru cu protecția datelor.

 

Totodată, conform art. 77 din GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Autoritatea de supraveghere competentă este ANSPDCP cu sediul in București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Cod poștal 010336.

 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile dvs. în calitate de persoană vizată în legătură cu o prelucrare de date aflată sub controlul nostru, vă rugăm să adresați o astfel de solicitare către noi. Vom verifica solicitarea dvs. (de exemplu, cu privire la dreptul de acces sau de opoziție), sau o vom transmite către administratorul platformei rețelei de socializare, dacă solicitarea dvs. vizează o prelucrare efectuată de administratorul platformei rețelei de socializare.

6. Datele de contact ale responsabilului cu protecție a datelor

Responsabilul nostru cu protecția datelor vă stă la dispoziție dacă aveți întrebări suplimentare legate de protecția datelor dvs.:

 

Lidl Discount SRL

Responsabilul cu Protectia Datelor

Str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 58A,

Sector 1, București

E-Mail: protectiadatelor@lidl.ro