Dispoziţii privind protecţia datelor

Ne bucurăm că sunteţi interesat de protecţia datelor pe pagina noastră de internet. Ne dorim să vă simţiţi confortabil şi în siguranţă la vizitarea paginii noastre şi să priviţi modul nostru de implementare a protecţiei datelor ca pe o caracteristică a calităţii, orientată către client.

Următoarele mențiuni privind protecţia datelor au rolul de a vă informa asupra tipului şi limitelor prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Lidl Discount S.R.L.. Datele cu caracter personal sunt informaţii care pot fi sau vor putea fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru protecţia datelor o constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation - GDPR).

 1. Generalități
 2. Accesarea paginii noastre de internet
 3. Formular de contact / Contact prin e-mail / Apeluri telefonice / Chestionare adresate clienţilor
 4. Concursuri cu premii
 5. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare
 6. Newsletter
 7. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet
 8. Protecția datelor pentru partenerii de afaceri
 9. Protecția datelor reprezentanților / persoanelor de contact ale clienților persoane juridice
 10. Destinatari din afara UE 
 11. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată
 12. Persoană de contact
 13. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
 14. Social Listening

1. Generalităţi

Prelucrarea datelor efectuată de Lidl Discount S.R.L. poate fi împărţită în esenţă în două categorii:

 • În scopul executării contractelor, sunt prelucrate toate datele necesare derulării unui contract cu Lidl Discount S.R.L.. Dacă în executarea contractului sunt implicaţi şi prestatori externi de servicii, de ex. întreprinderi de logistică, call-center sau prestatori în domeniul plăţilor, datele dumneavoastră sunt comunicate acestora în limitele necesare şi prelucrate de aceşti prestatori în scopurile contractului.
 • Odată cu accesarea paginii de internet a Lidl Discount S.R.L. sunt transferate diferite informaţii între terminalul dumneavoastră şi server-ul nostru. Printre acestea pot fi și date cu caracter personal. Informaţiile astfel obţinute sunt utilizate printre altele pentru optimizarea paginii noastre de internet sau pentru afişarea materialelor publicitare în browser-ul terminalului dumneavoastră.  

 

2. Accesarea paginii noastre de internet

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenţie din partea dumneavoastră, de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către server-ul paginii noastre web, informaţiile privind

 • adresa de IP a terminalului dumneavoastră conectat la internet,
 • data şi ora accesării,
 • denumirea şi URL-ul fişierului accesat,
 • pagina web/aplicaţia de unde a avut loc accesarea (Referrer-URL),
 • browser-ul utilizat de dumneavoastră şi, după caz, sistemul de operare al aparatului dumneavoastră conectat la internet precum şi numele furnizorului de reţea.

Aceste informaţii sunt stocate temporar într-un aşa-numit Log-File în următoarele scopuri:

 • asigurarea unei conexiuni optime,
 • asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicaţiei,
 • evaluarea siguranţei şi stabilităţii sistemului.

În măsura în care v-aţi dat acordul în browser-ul dumneavoastră, în sistemul de operare sau în alte setări ale terminalului pentru aşa-numita geolocalizare, vom utiliza această funcţie pentru a vă putea oferi servicii individualizate, adaptate locaţiei dumneavoastră (de ex. Localizarea celei mai apropiate filiale). Prelucrăm aceste date referitoare la locaţie exclusiv pentru această funcţie.

Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a informațiilor de mai sus este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.

Destinatari / categorii de destinatari:

Excludem din principiu orice transfer al acestor date către terţi.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Datele sunt stocate timp de 14 luni, după care sunt şterse automat. Dacă încetaţi utilizarea paginii noastre de internet, datele de geolocalizare sunt şterse.

 

3. Formular de contact / Contact prin e-mail / Apeluri telefonice / Chestionare adresate clienţilor

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Datele cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie completând formulare de contact, prin telefon sau e-mail , sunt bineînţeles tratate confidenţial de către noi. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopurile declarate, pentru a răspundere solicitării dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru şi interesul dumneavoastră (legitim) converg şi rezultă din scopul de a vă transmite un răspuns la cererea dumneavoastră, respectiv dacă este cazul pentru a soluţiona anumite probleme, și astfel să asigurăm satisfacţia dumneavoastră ca client sau utilizator al paginii noastre de internet.

În măsura în care participaţi la chestionare adresate clienţilor, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanţilor la chestionar. Doar data şi ora participării dumneavoastră sunt memorate. Orice informaţie personală pe care o oferiţi în cadrul răspunsurilor date, este considerată ca fiind oferită voluntar şi va fi stocată în conformitate cu dispoziţiile GDPR. Vă rugăm să nu introduceţi în câmpurile care permit tastarea unui text la libera alegere nume şi alte date similare, care permit identificarea dumneavoastră sau a unei alte persoane. În cazul în care daţi o declaraţie de consimţământ în cadrul unui chestionar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului acordat îl constituie dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi declarat consimţământul în cadrul unui chestionar adresat clienţilor, aveţi posibilitatea de a revoca oricând acest consimţământ, cu efecte pentru viitor. Detaliile în aceste cazuri sunt reglementate în principiile protecţiei datelor aplicabile chestionarului respectiv.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.

De asemenea, poate fi necesar să transferăm extrase din chestionar către parteneri contractuali (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse) pentru instrumentarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terţul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră. Dacă într-un caz particular ar fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimţământul.

Rezultatele chestionarelor adresate clienţilor sunt utilizate în principiu strict în scopurile unor evaluări interne. Excludem din principiu un transfer al datelor către terţi. Datele cu caracter personal nu sunt transferate terţilor atâta timp cât nu există acordul dumneavoastră expres în acest sens.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin acest site sau prin e-mail în cadrul unor chestionare (sugestii, laude sau critici) sunt şterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 730 de zile de la transmiterea răspunsului final. Experienţa a arătat faptul că după acest termen de 730 de zile nu mai apar întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre. 

 

4. Concursuri cu premii

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Aveţi posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe pagina noastră, din newsletter sau prin Lidl-App. Dacă în principiile speciale privind protecţia datelor ale concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu v-aţi declarat acordul expres în acest sens, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. determinarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de un contract, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR. În cazul în care vă daţi expres acordul pentru prelucrarea datelor în cadrul unui concurs cu premii, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului o constituie articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteţi revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii pentru aceste cazuri sunt reglementate în principiile protecţiei datelor aplicabile concursului respectiv.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Un transfer al datelor către terţi are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru derularea concursului cu premii (de ex. livrarea premiului de către o întreprindere de logistică). Excludem din principiu orice transfer al datelor către terţi care excedează acest cadru.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

După încheierea concursului, publicarea câştigătorului și soluționarea eventualelor contestații, datele cu caracter personal ale participanţilor sunt şterse. Datele câştigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanţie a premiului în produse, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanţie, dacă este cazul. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea concursului, astfel cum sunt acestea definitive în legislație, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.

 

5. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Cu acordul dumneavoastră, înregistrăm şi comportamentul de utilizare pe paginile noastre de internet şi ca urmare a newsletter-urilor transmise de noi. Evaluarea acestui comportament include îndeosebi domeniile de interes pentru dumneavoastră şi link-urile accesate. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră şi/sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine intereselor dumneavoastră personale o posibilă contactare publicitară din partea Lidl Discount S.R.L. sub forma unui newsletter, a reclamelor afişate online sau sub forma unor imprimate publicitare, şi pentru optimizarea ofertelor noastre promoţionale.

Temeiul legal pentru prelucrările de date menţionate mai sus este reprezentat de interesul legitim, în conformitate cu  dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, respectiv consimțământul, în cazul existenţei unui consimţământ expres, dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Prelucrarea datelor clienţilor în scopuri publicitare proprii sau ale terţilor este considerată a fi un interes legitim.

Dreptul la opoziţie

Puteţi face oricând opoziţie faţă de prelucrarea datelor în scopurile arătate mai sus, în mod gratuit, separat pentru fiecare canal de comunicaţie şi cu efecte pentru viitor. Este suficient un e-mail în acest sens sau o adresă transmisă prin poştă la datele de contact menţionate la pct. 14.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Excludem în principiu un transfer al acestor date către terţi.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

În cazul în care revocaţi consimţământul pentru anumite acţiuni publicitare sau vă opuneţi unor măsuri publicitare, datele dumneavoastră sunt şterse din sistemul de distribuire (a e-mail-urilor) corespunzător.

În cazul în care faceţi opoziţie, adresa de contact respectivă este blocată pentru orice prelucrare viitoare a datelor în scopuri publicitare. Atragem atenţia că, în cazuri excepționale, există posibilitatea ca şi după comunicarea opoziţiei dumneavoastră să mai fie trimise temporar materiale publicitare. Motivele pentru aceasta sunt de ordin tehnic, ţin de timpul necesar pregătirii reclamelor şi nu înseamnă că nu vom da curs opoziţiei dumneavoastră. Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

6. Newsletter

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Pe pagina noastră de internet vă oferim posibilitatea de a vă înscrie pentru newsletter-ul nostru. Dacă v-aţi dat acordul pentru primirea acestuia, folosim adresa dumneavoastră de e-mail şi, după caz, numele dumneavoastră pentru transmiterea de informaţii (pe cât posibil personalizate) cu privire la produse, promoţii, concursuri cu premii şi noutăţi din oferta streaming, oferta filialelor, magazinului online, din oferta cu privire la flori, precum şi pentru chestionare în legătură cu satisfacţia clientului. Stocăm şi prelucrăm aceste date în scopul transmiterii de newsletter.

Conţinutul newsletter-ului include promoţii (oferte, rabaturi, concursuri cu premii etc.) precum şi mărfuri şi servicii oferite de filialele Lidl din Romania.

Cu acordul dumneavoastră înregistrăm comportamentul dumneavoastră de utilizare pe paginile web conectate sub www.lidl.ro, www.bucatarialidl.ro, www.surprize.lidl.ro, www.lidl-tour.ro, aplicaţiile mobile şi newsletter-ele noastre. Evaluarea comportamentului de utilizator include îndeosebi domeniile de interes pe paginile web respective, aplicaţiile mobile şi newsletter, precum şi link-urile accesate de acolo. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră şi/ sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine intereselor dumneavoastră personale o posibilă contactare publicitară sub forma unui newsletter, a reclamelor afişate online sau sub forma unor imprimate publicitare, şi pentru optimizarea ofertelor noastre.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul transmiterii de newsletter o constituie consimţământul dumneavoastră în sensul articolului 6 alin. 1 a) GDPR.

Pentru a ne asigura că nu au survenit erori la introducerea adresei dumneavoastră de e-mail, utilizăm aşa-numita procedură Double-Opt-In: după ce aţi introdus adresa de e-mail în câmpul de înregistrare, vă trimitem un link de confirmare. Abia după ce daţi clic pe acest link de confirmare, adresa dumneavoastră de e-mail este preluată în sistemul nostru de trimitere a newsletter-elor.

Aveţi posibilitatea de a revoca oricând consimţământul cu privire la primirea de newsletter-uri sau întocmirea profilului personalizat de utilizator, cu efecte pentru viitor, de ex. prin dezabonare de la newsletter pe pagina noastră de internet. Găsiţi link-ul pentru dezabonare la sfârşitul fiecărui newsletter. Revocarea conduce la ştergerea datelor de utilizator înregistrate.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Dacă pentru transmiterea de newsletter sunt implicate persoane împuternicite, acestea sunt obligate în mod corespunzător prin contract în sensul dispoziţiilor articolului 28 GDPR.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Dacă revocaţi consimţământul pentru primirea newsletter-ului Lidl, datele dumneavoastră sunt şterse din sistemul respectiv de repartizare a e-mail-urilor.

 

7. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet

7.1 Cookies – Generalităţi

Folosim aşa-numite cookies pe pagina noastră web în baza interesului nostru legitim, conform dispoziţiilor articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru de a optimiza pagina noastră de internet este considerat legitim în sensul dispoziţiei legale menţionate mai sus. Aceste cookies sunt fişiere mici stocate pe terminalul dumneavoastră Bei (Laptop, tabletă, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitaţi pagina web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastră, nu conţin viruşi, troieni şi alţi viermi. În cookie sunt depuse informaţii care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dumneavoastră. Utilizarea acestor cookies ne ajută pe de o parte să facem mai comodă pentru dumneavoastră utilizarea ofertei noastre. Utilizăm aşa-numitele session-cookies pentru a recunoaşte că aţi vizitat deja pagini individuale ale site-ului nostru. Acestea sunt şterse automat după părăsirea paginii noastre de internet. În plus, utilizăm cookies temporare care rămân memorate pe terminalul dumneavoastră pentru o anumită perioadă determinată, de asemenea pentru optimizarea utilizării. În cazul în care reveniţi pe paginile noastre pentru a apela la serviciile oferite, sistemul va recunoaşte automat că aţi mai fost pe la noi.

În cazul în care aveţi un cont de client şi sunteţi autentificat, informaţiile stocate în aceste cookies sunt adăugate contului dumneavoastră de client.

Pe de altă parte utilizăm cookies în scopuri statistice legate de utilizarea paginii noastre, pentru a optimiza oferta noastră şi pentru a afişa informaţii personalizate profilului dumneavoastră. Aceste cookies ne permit să recunoaştem la orice nouă vizită pe site-ul nostru că aţi mai trecut pe la noi. Aceste cookies sunt şterse automat după o anumită perioadă predefinită de timp. Cele mai multe browsere acceptă automat cookies. Aveţi totuşi posibilitatea de a configura astfel browser-ul, încât pe computerul dumneavoastră să nu fie stocate aceste cookies sau să apară un mesaj de avertizare înainte de crearea unui nou cookie. Dezactivarea completă a acestor cookie poate însă conduce la imposibilitatea utilizării tuturor funcţiilor paginii noastre de internet.

Găsiţi o listă a cookie-urilor utilizate împreună cu informaţii suplimentare (de ex. cu privire la durata stocării) şi posibilităţi de formulare a opoziţiei sub Dispoziții referitoare la Cookies.

7.2 Google Analytics

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Pentru configurarea şi optimizarea continuă a paginilor noastre de internet, utilizăm în baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prezentate. În acest context sunt generate profiluri pseudoanonimizate de utilizator şi sunt utilizate cookies. Acest cookie generează următoarele informaţii cu privire la utilizarea acestei pagini web de către dumneavoastră:

 • tipul şi versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat,
 • Referrer-URL (pagina vizitată anterior),
 • numele host-ului computerului utilizat (adresa IP),
 • ora accesării.

Informaţiile sunt utilizate pentru evaluarea utilizării paginilor de internet, pentru întocmirea de rapoarte privind activitatea acestora şi pentru prestarea de alte servicii în legătură cu efectuarea de studii de piaţă şi optimizarea paginilor de web. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât o atribuire să nu fie posibilă (aşa-numitul IP-Masking).

Puteţi împiedica instalarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului; atragem atenţia însă că într-o asemenea situaţie este posibil să nu puteţi utiliza totalitatea funcţiilor acestei pagini de internet. De asemenea, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de cookie cu privire la utilizarea paginii de internet (incl. adresa IP) precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând acest Browser-Add-on. Alternativ la Browser-Add-on, îndeosebi în cazul browser-elor de pe aparatele mobile, puteţi împiedica înregistrarea efectuată de Google Analytics dând clic pe acest link. Este generat un Opt-Out-Cookie care împiedică pe viitor înregistrarea datelor dumneavoastră la vizitarea acestei pagini de web. Acest Opt-Out-Cookie este valabil doar în acel browser şi doar pentru pagina noastră de internet, şi este instalat pe aparatul dumneavoastră. Dacă ştergeţi cookie-urile din acel browser, va trebui să instalaţi din nou Opt-Out-Cookie. Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în legătură cu Google Analytics găsiţi pe pagina web a Google Analytics.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Informaţiile generate în cookie sunt transferate către un server Google în SUA şi stocate acolo. În niciun caz adresa dumneavoastră IP nu va fi conexată cu alte date deţinute de Google. De asemenea, aceste date pot fi transmise unor terţi, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau dacă aceşti terţi prelucrează la comandă datele respective.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

După anonimizarea adresei IP, nu mai este posibilă stabilirea identităţii dumneavoastră. Datele prelucrate statistic de Google Analytics sunt şterse după 14 luni. În rapoartele generate în baza Google Analytics nu mai există nicio referinţă cu privire la persoană.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Destinatari ai datelor sunt prestatorii de servicii menţionaţi mai sus, care prelucrează datele dumneavoastră pe bate contractuale, exclusiv in scopurile menţionate şi conform instrucţiunilor noastre.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Cookies folosite în aceste scopuri şi informaţiile conţinute de acestea sunt stocate conform Dispoziţiilor referitoare la cookies şi şterse de îndată după formularea unei opoziţii.

7.3 Re-Targeting

Scopurile prelucrării datelor / Temeiul legal:

Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi. Acest lucru ne permite să facem oferta noastră online mai interesantă pentru dumneavoastră. Este utilizat în acest scop un cookie, cu ajutorul căruia sunt colectate date de interes în condiţiile folosirii de pseudonime. Sunt colectate informaţii despre navigaţia dumneavoastră pe pagină în formă anonimizată, în scopuri de marketing, şi stocate în fişiere text pe computerul dumneavoastră și analizate în baza unui algoritm. Ulterior, pot fi afişate pe paginile web ale partenerilor noştri bannere publicitare personalizate, cu recomandări de produse special pentru dumneavoastră. În niciun caz aceste date nu pot fi folosite pentru identificarea personală a vizitatorului paginii de internet. Nu sunt prelucrate date cu caracter personal direct şi nu sunt create profiluri de utilizator cu date cu caracter personal. Această prelucrare a datelor are loc în baza interesului legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Prin măsurile de targeting utilizate dorim să ne asigurăm că pe display-ul dumneavoastră este afişată doar reclama care corespunde intereselor dumneavoastră, efective sau prezumate. Este atât în interesul dumneavoastră cât şi în interesul nostru să nu vă deranjăm cu publicitate neinteresantă.

Destinatari / Categorii de destinatari:

Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi, care prelucrează datele menţionate mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la cookies folosite de aceşti prestatori se regăsesc în Dispoziţiile referitoare la cookies.

Durata stocării / Criterii pentru stabilirea duratei stocării:

Aceste cookies utilizate în scopuri de retargetare şi informaţiile conţinute de acestea sunt stocate pe perioada prevăzută în Dispoziţiile referitoare la cookies şi şterse automat la expirarea acestui termen.

7.4 Publicitate online în funcţie de interesul utilizatorului

Pentru a ne asigura că afişăm pentru dumneavoastră doar publicitate relevantă, evaluăm pe pagina noastră datele dumneavoastră de navigare cu ajutorul unor cookies, în mod pseudonimizat. Astfel putem determina interesul dumneavoastră referitor la produsele şi serviciile noastre. Evaluăm în acest sens, cu ajutorul prestatorilor menţionaţi la pct. 11 îndeosebi produsele pe care le-aţi vizualizat pe pagina noastră.

Pentru a împiedica evaluarea activităţii dumneavoastră de utilizator conform pct. 11, puteţi face uz de posibilităţile de opoziţie enumerate acolo. De asemenea, puteţi interzice pe pagina de web http://www.youronlinechoices.com/ publicitatea personalizată afişată de o multitudine de membri ai European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/ ) inclusiv Lidl, prin aşa-numitul manager de preferinţe. Vă rugăm să aveţi în vedere că pe computerul dumneavoastră va fi plasat un aşa-numit cookie opt-out. Dacă îl ştergeţi, publicitatea personalizată va fi din nou afişată.

Plasare cookie opt-out
Ştergere cookie opt-out
Status

7.5 Posibilitate de opoziţie / opt-out

Puteţi interzice tehnologiile de targetare descrise la pct. 11.3 şi 11.4 printr-o setare corespunzătoare referitoare la cookies în browser-ul dumneavoastră (a se vedea şi pct. 11.1). De asemenea, aveţi posibilitatea de a împiedica reclama personalizată cu ajutorul aşa-numitului .manager de preferinţe sau prin activarea cookie-urilor opt-out instalate conform pct. 11.5.

 

 

8. Protecția datelor pentru partenerii de afaceri

Vă mulțumim că ați vizitat website-ul nostru.
Tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și vrem să vă informăm în mod cât mai complet cu privire la prelucrarea acestora.

Următoarele informații se aplică atunci când intrați în contact cu noi, când efectuăm negocieri cu privire la încheierea unor contracte și/sau când încheiem contracte iar, în acest context, prelucrăm date ale unor persoane fizice.

În acest sens, baza legală o constituie Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), precum și alte acte normative aplicabile în domeniul protecției datelor.

Datele concrete pe care le prelucrăm depind în mare măsură de serviciile agreate. De aceea, unele dintre informațiile menționate în continuare ar putea să nu fie relevante pentru dvs.

Prezentele dispoziții privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“). Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv la adresa de e-mail protectiadatelor@lidl.ro.

Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal și ce tipuri de date utilizăm?

În principiu obținem datele dvs. direct de la dvs. sau de la societatea cu care avem relația contractuală pentru care ați desemnat drept reprezentant.

Este însă posibil să avem nevoie de unele date pe care le obținem de la alte societăți, autorități sau alți terți, de ex. birouri de informații, autorități fiscale, etc. În acest sens, poate fi vorba inclusiv despre date cu caracter personal pe care le obținem prin canalele noastre de raportare a neregulilor de conformitate (Whistleblowing) sau prin intermediul unor evaluări/ analize de conformitate.

Date cu caracter personal relevante pot fi: datele personale/ de identificare (ex. nume, prenume, adresă, alte date de contact), datele de autentificare/ legitimare (ex. extrase de la registrul comerțului, date de pe actele de identitate, specimene de semnătură, funcția), date din cadrul relației noastre de afaceri (ex. date privind plățile, date privind serviciile), date privind bonitatea, date privind structura societății și a proprietății, fotografii și înregistrări video (de ex. la livrarea mărfii), precum și alte date similare.

Aveți posibilitatea de a alege modul de comunicare cu noi, respectiv prin e-mail sau prin poștă. Din motive tehnice, comunicările prin e-mail sunt în unele cazuri necriptate.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

În vederea executării obligațiilor contractuale (Art. 6 Alin. 1 lit. b GDPR)  

Scopurile prelucrării datelor reies din executarea măsurilor precontractuale întreprinse înainte de stabilirea unei relații contractuale și din executarea obligațiilor izvorâte din contractul încheiat.

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale (Art. 6 Alin. 1 lit. c GDPR) 

Scopurile prelucrării datelor reies în fiecare caz în parte din diverse prevederi legale. Asemenea obligații legale sunt de ex. îndeplinirea obligației de păstrare și identificare, de ex. în cazul prevederilor legate de prevenirea spălării banilor, controalele și declarațiile fiscale, precum și prelucrarea de date la cererea autorităților.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR) 

Este posibil să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe care ni le transmiteți în scopuri care excedă executarea efectivă a contractului. Interesele noastre legitime constau în special în alegerea unor parteneri contractuali adecvați, constatarea, exercitarea, urmărirea și apărarea unor drepturi, controlul accesului, rezolvarea unor posibile neconformități, combaterea infracțiunilor și stabilirea despăgubirilor rezultate din relația contractuală, precum și contactarea dvs. în calitate de reprezentant al societății cu care avem o relație contractuală, în vederea executării contractului.

În vederea îndeplinirii intereselor legitime menționate, la încheierea contractului obținem de la caz la caz date privind bonitatea dvs. prin intermediul birourilor de informații. Utilizăm informațiile astfel obținute pentru evaluarea solvabilității. Birourile de informații stochează date pe care le obțin spre exemplu de la bănci sau alte societăți. Printre astfel de informații se numără în special numele, prenumele, data nașterii, adresa, informații privind plățile/ datoriile. Puteți obține informații cu privire la datele stocate de dvs. direct de la birourile de informații.

Cine are acces la datele cu caracter personal transmise de dvs.?

În cadrul societății noastre vor avea acces la datele transmise de dvs. acele departamente care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale sau pentru îndeplinirea intereselor legitime. În cadrul relațiilor contractuale putem angaja și contractanți sau prestatori de servicii care pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal. În acest caz vom asigura respectarea prevederilor legale privind protecția datelor prin contractul încheiat cu aceștia.

Datele pot fi de asemenea transmise către societăți din cadrul grupului Schwarz în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. Totodată, putem transmite anumite date către autorități, la cererea acestora (de ex. ANAF, ANPC, etc).

Cât timp păstrăm datele?

Datele cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus. În acest sens sunt relevante în special prevederile Codului fiscal care prevăd un termen de păstrare de 10 ani, respectiv 5 ani, precum și prevederile oricăror alte acte normative care impun anumite termene de păstrare.

Sunteți obligat să ne furnizați datele?

În cadrul relației noastre contractuale trebuie să ne furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru încheierea, executarea și încetarea unui contract și pentru îndeplinirea obligațiilor aferente, datele pe care suntem obligați să le prelucrăm conform legii sau datele pe care suntem îndreptățiți să le prelucrăm în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime. În principiu, fără aceste date nu vom putea avea o relație contractuală cu dvs.

Are loc vreun transfer de date în state terțe?

În cazul în care vom transfera date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), un astfel de transfer va avea loc numai în măsura în care a Comisia Europeană a recunoscut cu privire la statul terț respectiv un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă am convenit cu destinatarul datelor asupra unui nivel de protecție adecvat (de ex. prin intermediul clauzelor standard europene), sau dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. în acest sens.

Care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată 

Aveți dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. În plus, în condițiile prevăzute lege, aveți dreptul la corectarea și ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de restricționare a prelucrării. În măsura în care prelucrarea are loc în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment cu efect pentru viitor. În plus, vă puteți adresa autorității de supraveghere competente, în cazul care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 (www.dataprotection.ro)

Mai multe informații despre drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, cât și despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi se regăsesc în Politica de protecția datelor, pe care o găsiți aici.

Societatea responsabilă

Societatea responsabilă este societatea cu care doriți să stabiliți sau ați stabilit o relație contractuală.

Aveți alte întrebări?

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

E-mail: protectiadatelor@lidl.ro
Adresă: Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București

 

9. Protecția datelor reprezentanților / persoanelor de contact ale clienților persoane juridice

Vă mulțumim că ați vizitat website-ul nostru. Tratăm cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și vrem să vă informăm în mod cât mai complet cu privire la prelucrarea acestora. Prelucrăm datelor dvs. cu caracter personal conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), precum și ale altor acte normative aplicabile în domeniul protecției datelor.

Informațiile reflectate în această secțiune sunt relevante atunci când intrați în contact cu noi, când efectuăm demersuri în vederea negocierii, încheierii și executării unui contract cu clientul pe care îl reprezentați.

Datele dvs. pe care le prelucrăm pot diferi în funcție de interacțiunile și categoriile de servicii contractate de clientul pe care îl reprezentanți. De aceea, unele dintre informațiile menționate în continuare ar putea să nu fie relevante pentru dvs.

Prezentele informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“). 

Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal și ce tipuri de date prelucrăm?

În principiu obținem datele dvs. direct de la dvs. sau de la clientul pe care îl reprezentați.

Este însă posibil să avem nevoie de unele date pe care le obținem de la alte societăți, autorități sau alți terți, de ex. birouri de informații, autorități fiscale sau din surse publice. În acest sens, poate fi vorba inclusiv despre date cu caracter personal pe care le obținem prin canalele noastre de raportare a neregulilor de conformitate (Whistleblowing) sau prin intermediul unor evaluări/ analize de conformitate.

Date cu caracter personal relevante: datele personale/ de identificare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon), datele de autentificare/ legitimare (numele companiei, date cuprinse în extrase de la registrul comerțului, CUI, -, -).

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

În vederea îndeplinirii intereselor legitime (Art. 6 Alin. 1 lit. f GDPR) 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopul derulării activităților specifice de negociere, încheiere și executare a contractului încheiat cu clientul pe care îl reprezentați, precum și pentru comunicarea cu dvs. în legătură cu orice aspect care rezultă din contractul astfel încheiat.  

Temeiul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru aceste scopuri este interesul nostru legitim care constă în furnizarea serviciilor specifice domeniului nostru de activitate și gestionarea relației cu clientul pe care îl reprezentați.

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale (Art. 6 Alin. 1 lit. c GDPR) 

În funcție de serviciile contractate de clientul pe care îl reprezentați, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și pentru scopul îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, de exemplu, obligații în materie fiscală, arhivare.

Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal?

În cadrul Operatorului vor avea acces la datele dvs. acele departamente care au nevoie de ele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și a obligațiilor legale aplicabile în funcție de relația contractuală cu clientul pe care îl reprezentați.

Dacă este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, datele dvs. sunt transmise și contractanților sau prestatorilor noștri de servicii (de ex., furnizori de servicii IT care oferă mentenanță sistemelor informatice utilizate de noi ca mediu de stocare a datelor dvs.), societăților din cadrul grupului Schwarz și autorităților publice competente (de ex., ANAF, ANPC).

Cât timp păstrăm datele?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de mai sus. În acest sens sunt relevante în special prevederile Codului fiscal care prevăd un termen de păstrare de 10 ani pentru facturile fiscale emise, respectiv 5 ani pentru documentele contabile, precum și prevederile oricăror alte acte normative care impun anumite termene de păstrare.

Sunteți obligat să ne furnizați datele?

În cazul în care dvs. ne contactați direct, furnizarea datelor dvs. este necesară pentru a putea gestiona solicitările dvs. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea ne sunt transmise de clientul pe care îl reprezentați sau sunt colectate de noi din alte surse este necesară în vederea negocierii, încheierii și executării contractului.
În lipsa prelucrării datelor dvs., nu vom putea gestiona relația contractuală cu clientul pe care îl reprezentați și nu vom putea îndeplini obligațiile legale aferente.

Are loc vreun transfer de date în state terțe?

În cazul în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE), un astfel de transfer va avea loc numai în măsura în care Comisia Europeană a recunoscut cu privire la statul terț respectiv un nivel adecvat de protecție a datelor, dacă am convenit cu destinatarul datelor asupra unui nivel de protecție adecvat (de ex. prin intermediul clauzelor standard europene), sau dacă ne-ați acordat consimțământul dvs. în acest sens. Puteți obține mai multe informații cu privire la lista statelor terțe către care este posibil să transmitem datele dvs., precum și garanțiile de transfer implementate utilizând datele de contact de mai jos.

Care sunt drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată 

Aveți dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm precum și acces la aceste date. În plus, în condițiile prevăzute lege, aveți dreptul la corectarea și ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării și dreptul de a vă ocupe prelucrării datelor dvs. În plus, vă puteți adresa autorității de supraveghere competente, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 (www.dataprotection.ro)

Pentru mai multe informații despre drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, cât și pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor desemnat de noi, având următoarele date de contact:

E-mail: protectiadatelor@lidl.ro
Adresă: Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București

 

10. Destinatari din afara UE

Cu excepţia prelucrărilor de date menţionate la punctul 7.2, nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Prelucrările de date menţionate la punctul 7.2 determină un transfer de date către serverele furnizorilor de tehnologii de tracking, respectiv targeting aflaţi în relaţie contractuală cu noi. Aceste servere se găsesc parţial în SUA (detalii referitoare la aceste aspecte puteţi extrage din informaţiile referitoare la fiecare destinatar concret în parte). Transmiterea de date are loc în conformitate cu principiile aşa-numitului Privacy Shield precum şi în baza aşa-numitelor Clauze contractuale standard ale Comisiei UE.

 

11. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

11.1 Generalităţi


Pe lângă dreptul de revocare a consimţământului dat faţă de noi, puteţi face uz de următoarele drepturi, în măsura în care sunt îndeplinit cerinţele legale:

 • dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 15 GDPR,
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform articolului 16 GDPR,
 • dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, conform articolului 17 GDPR,
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, conform articolului 18 GDPR,
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 GDPR,
 • dreptul la opoziţie, conform articolului 21 GDPR.

11.2 Dreptul la informare (dreptul de acces) conform dispoziţiilor articolului 15 GDPR

Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 GDPR, asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi. Aceasta se referă îndeosebi la:

 • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
 • existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează, a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o asemenea prelucrare;
 • existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
 • existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22 alin. 1 şi 4 GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie internaţională, aveţi dreptul de a fi informat conform articolului 46 GDPR cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

11.3 Dreptul la rectificare conform dispoziţiilor articolului 16 GDPR

Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. În funcţie de scopurile prelucrării aveţi dreptul de a solicita de asemenea completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv pe calea unei declaraţii adiţionale.

11.4 Dreptul la ştergere conform dispoziţiilor articolului 17 GDPR

Aveţi dreptul de a pretinde de la noi ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă vizează, pentru unul din următoarele temeiuri:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, conform articolului 21 alin. 1 sau alin. 2 GDPR, iar în cazul prelucrării în temeiul intereselor noastre legitime, acestea nu prevalează asupra motivelor invocate de dumneavoastră;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații juridice care revine operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu servicii oferite copiilor, conform articolului 8 alin. 1 GDPR.

Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor la aceste date cu caracter personal sau a copiilor şi multiplicărilor acestor date.

11.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform dispoziţiilor articolului 18 GDPR

Aveţi dreptul de a pretinde de la noi restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

 • exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi în locul ştergerii limitarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 • v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atâta timp cât nu s-a stabilit definitiv dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

11.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform dispoziţiilor articolului 20 GDPR

Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în cazul în care

 • prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, şi
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

La exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către noi direct către un alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

11.7 Dreptul la opoziţie conform dispoziţiilor articolului 21 GDPR

În condiţiile articolului 21 alin.1 GDPR, se poate formula opoziţie faţă de prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi.

Dreptul general la opoziţie menţionat mai sus se aplică tuturor scopurilor prelucrării descrise în prezentele dispoziţii privind protecţia datelor, care sunt prelucrate în baza interesului legitim, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Altfel decât în cazul dreptului la opoziţie special îndreptat împotriva prelucrării de date în scopuri publicitare (a se vedea în acest sens îndeosebi pct. 9 şi 11.6), suntem obligaţi conform GDPR să dăm curs unei astfel de opoziţii generale formulate, doar dacă invocaţi interese prioritare, de ex. un posibil risc pentru viaţa sau sănătatea unor persoane. În plus, există posibilitatea adresării unei plângeri către autoritatea de supraveghere competentă pentru Lidl Discount S.R.L. sau către responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount S.R.L.

 

12. Persoană de contact

12.1 Persoana de contact în cazul unor întrebări sau exercitări a drepturilor dumneavoastră în legătură cu protecţia datelor

Dacă aveţi întrebări referitoare la pagina de internet sau la magazinul online Lidl ori pentru exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa serviciului clienţi: https://www.lidl.ro/ro/contact.htm

12.2 Persoana de contact în probleme legate de protecţia datelor

Dacă aveţi alte întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor numit de operator.

12.3 Dreptul de a formula plângeri la o autoritate de supraveghere

În plus, aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România, sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă.

 

13. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectuate de Lidl Discount SRL, Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58 A, sector 1, București („Operator“) şi pentru pagina de internet www.lidl.ro. Responsabilul cu protecţia datelor numit de Lidl Discount SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv pe protectiadatelor@lidl.ro.

 

14. Social Listening

 

Scopurile prelucrării datelor / temeiurile juridice:

Pe lângă informațiile pe care dvs. ni le furnizați în mod direct prin intermediul rețelelor sociale, mai folosim așa-zisa opțiune „Social Listening”, pentru a obține o imagine de ansamblu despre percepția asupra produselor și serviciilor noastre, și pentru a identifica orice potențial de îmbunătățire. Astfel, contribuțiile dvs. pe platformele online (Xing, Facebook, etc.) pot fi evaluate printr-un motor de căutare (de exemplu, la o nouă linie de produse). Numai contribuțiile pe care dvs. le-ați pus la dispoziția publicului în mod nerestricționat vor putea fi evaluate în acest context.

Categoriile de date colectate sunt determinate în principiu de natura și conținutul contribuției dvs. pe rețele sociale, cum ar fi, de exemplu, o postare sub formă text sau o imagine. În cazuri individuale, ID-ul de utilizator poate deveni relevant, dacă Lidl ar dori să vă ofere ajutor în cazul semnalării unor probleme. De asemenea, putem primi informații de la operatorii platformei sociale cu privire la sfera și întinderea contribuțiilor relevante.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul „Social Listening” este interesul nostru legitim conform art. 6, alin. 1 lit. f) GDPR, pentru că avem un interes legitim în a identifica potențiale deficiențe ale produselor și serviciilor noastre prin analiza opiniilor/exprimărilor publice, în vederea stabilirii unei reacții adecvate.

 

Destinatari / categorii de destinatari:

În cadrul „Social Listening” utilizăm programe de software speciale de la furnizori de servicii care prelucrează datele pentru noi în calitate de persoane împuternicite și cu care am încheiat acorduri de prelucrare în conformitate cu art. 28 GDPR, pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dvs.

Datele vor fi stocate inclusiv pe servere situate în Canada. Conform deciziei de adecvare a Comisiei UE, în Canada există un nivel adecvat de protecție a datelor pentru astfel de prelucrări. Mai mult, pentru a menține un nivel adecvat de protecție a datelor, am încheiat cu partenerii noștri clauze standard de protecție a datelor, care, în opinia Comisiei UE, oferă garanții adecvate (disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_ro ).

În afară de cazul transferurilor menționate deja, datele personale prelucrate în contextul „Social Listening” nu vor fi divulgate către alți terți.

Durata de stocare / criteriile pentru determinarea duratei de stocare:

Datele relevante sunt stocate de către Lidl pentru o perioadă de timp de cel mult 3 ani.