Informare privind protecția datelor

Vă mulțumim pentru interesul acordat evaluării filialei din punctul de vedere al clientului.

Pentru noi este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal. Ne dorim să asigurăm dreptul dumneavoastră la autodeterminare informațională. În continuare dorim să vă explicăm când, în ce scop și ce date cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și folosite.

1. Persoana responsabilă în sensul Art. 4 paragraful 7 Regulamentul General de Protecția Datelor (RGPD)

În măsura în care nu s-a indicat altceva în secțiunile acestor principii privind protecția datelor (scoase în evidență prin titluri), atunci

Lidl Discount S.R.L.
Responsabilul cu Protecția datelor
Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A

RO 014295 Sector 1 București

Tel. 0374.819.318
protectiadatelor@lidl.ro

este responsabilă pentru prelucrarea datelor în sensul  Art. 4 paragraful  7 RGPD .

 

2. Folosirea website-ului care conține chestionarului de evaluare

La orice accesare a acestui site salvăm prin acest procedeu datele de acces sub forma unor fișiere de tip protocol. 

Orice fișier de tip protocol colectează:

  • Data și ora accesării
  • Durata accesării paginii web

 

3. Chestionarul de evaluare a experienței la cumpărături

La momentul completării chestionarului privind experiența clientului la cumpărături, nu colectăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care Dumneavoastră ni le puneți la dispoziție din proprie inițiativă, ca de exemplu când răspundeți la întrebarea: Mai există și altceva ce ați dori să ne comunicați?

Numărul bonului este solicitat pentru a ne asigura că fiecare bon de casă este înscris o singură dată în procesul privind evaluarea experienței la cumpărături.  Cu ajutorul numărului de bon nu este posibilă aflarea de detalii privind persoana dumneavoastră nici în cazul unei plăți cu card sau card de credit.

 

4. Contactarea de către Departamentul Relații cu Clienții

Scopul prelucrării datelor / baza legală

În cazul în care doriți să fiți contactat de către Departamentul Relatii cu Clientii, atunci datele dumneavoastră de contact, respectiv numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon, vor fi transmise mai departe către Serviciul Relații cu Clienții, împreună cu evaluarea Dumneavoastră, respectiv chestionarul completat. Aceste date sunt transmise exclusiv pentru scopul contactării Dumneavoastră de către Departamentul Relații cu Clienții. Baza legală a prelucrării datelor este Art. 6 Alin. 1 lit. a) RGPD .

Destinatari / categorii de destinatari:

Datele dumneavoastră vor fi transmise de către MaritzCX GmbH, cu sediul în Borselstraße 18, 22765 Hamburg, care este prestatorul de servicii care va administra pagină web care conține chestionarul de evaluare privind experiența la cumpărături, exclusiv către Departamentul Relații cu Clienții.

Durata de salvare / criteriile pentru stabilirea duratei de salvare:

După finalizarea contactării, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

 

5. Participarea la concursul cu premii

Scopul prelucrării datelor / baza legală

În măsura în care în cadrul concursului cu premii vor fi colectate date cu caracter personal ale participanților (nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, adresă de domiciliu, data nașterii, codul numeric personal), acestea vor fi folosite doar pentru organizarea și desfășurarea concursului cu premii, pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de participare menționate în cadrul Regulamentului de concurs și pentru reținerea și virarea impozitului din premii, conform cerințelor legale. Baza legală  de prelucrare a datelor cu caracter personal este Art. 6 Alin. 1 lit. b) RGPD.

Destinatar / categorii de destinatari:

Datele cu caracter personal colectate in cadrul concursului cu premii vor fi dezvaluite către Imputernicitul Mediapost Hit Mail SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Lidl trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Durata de salvare / criteriile pentru stabilirea duratei de salvare:

Datele vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru organizarea și desfășurarea concursului cu premii, cu respectarea legislației aplicabile. După terminarea concursului cu premii, datele vor fi șterse in termenele menționate în Regulamentul de concurs pe care îl găsiți aici.

 

6. Drepturile Dumneavoastră

Aveți dreptul, conform Art. 15 Alin. 1 RGPD , să primiți la cerere, gratuit, informații referitoare la datele cu caracter personal care vă privesc.

Suplimentar, în cazul existenței condițiilor legale, aveți dreptul la rectificarea (Art. 16 RGPD), ștergerea acestora (Art. 17 RGPD) și restricționarea prelucrării (Art. 18 RGPD), datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se face în baza Art. 6 Alin. 1 e) sau f) din  RGPD, aveți dreptul de a face contestație în temeiul Art. 21  RGPD. În cazul în care contestați prelucrarea datelor, în viitor ele nu vor mai fi prelucrate, cu excepția cazului în care cel responsabil poate prezenta motive întemeiate referitoare la protecție care să justifice prelucrarea în continuare; în acest caz interesele persoanei de a face contestație sunt anulate de aceste motive.

În măsura în care dumneavoastră personal ați pus la dispoziție datele pentru a fi prelucrate, aveți dreptul de transmitere a datelor în temeiul art. 20  RGPD.

În cazul în care prelucrarea datelor se face pe baza acordului menționat la Art. 6 Alin. 1 a) sau la Art. 9 Alin. 2 a)  RGPD, puteți revoca oricând acordul cu efect în viitor, fără a se aduce atingere legalității prelucrării anterioare.

În cazurile menționate anterior, dacă aveți întrebări sau doriți să depuneți o reclamație, vă rugăm să vă adresați în scris sau prin email Responsabilului cu Protecția datelor. 

Pe lângă aceasta aveți dreptul de a depune reclamație la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din București.

 

7. Nicio obligație privind punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal

În măsura în care în alineatele anterioare nu au fost făcute afirmații contrare, atunci înseamnă că punerea la dispoziție a datelor Dumneavoastră cu caracter personal nu este prevăzută în vreo dispoziție legală sau în vreo prevedere contractuală și nici nu este necesară pentru încheierea unui contract. Nepunerea la dispoziție a datelor Dumneavoastră cu caracter personal are, printre altele, următoarele consecințe: nu vom putea răspunde solicitării Dumneavoastră exprese de a fi contact de către Departamentul Relatții cu Clienții și nici nu veți putea participa la concursul cu premii.

 

8. Întrebări suplimentare

În cazul în care aveți întrebări suplimentare privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă rugăm să vă adresați persoanei responsabile cu protecția datelor:

Lidl Discount S.R.L.
Responsabilul cu Protecția datelor
Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 58A

RO 014295 Sector 1 București

Tel. 0374.819.318
protectiadatelor@lidl.ro

Ultima actualizare la data de 01.09.2018